4.3.18

Bilag: Mail fra Islands Brygges Lokalråd til TMU

Email fra Jan Oster, Islands Brygges Lokalråd, sendt til medlemmerne af Teknik og Miljøudvalget, 2 marts 2018.

********

Emne: Havneparken - fælde Kirsebæralleen

Kære xxx,
Vi har set fra dagsorden til næste møde den 6. marts 2018 i Miljø- og Teknik-udvalget, at der i forbindelse med punkt 13 ”Overførselssagen 2017-18 Bilag 2 - Budgetnotat TM1” er fremsat et forslag om midler til renovering og forbedring af Havneparken. 

Vi finder det meget glædeligt, at der er vilje til at renovere og istandsætte vores populære Havnepark. 

Desværre indeholder Budgetnotatet, at hele Kirsebæralleen skal fældes. Det udtrykkes som ”udskiftning af samtlige 142 træer i alleen”. 

Begrundelsen er meget tynd med ”flere af kirsebærtræerne er i dag i dårlig stand” og ”Nogle træer er således døde eller døende”. 

Vi er i Lokalrådet meget uenig i denne vurdering og i den spinkle begrundelse for, at kirsebæralleen skal fældes. 

Jeg har i dag gået langs Kirsebæralleen og omhyggeligt studeret træerne, om jeg kunne se noget, der kunne tyde på, at der er behov for at fælde træerne. 

Der er et par af træerne, som nok ikke vil blive 25 år ældre, da stammen er blevet beskadiget af påkørsel af biler, således at træet let kan angribes råd og svamp. 

Men træerne ser derudover ud til at have det godt. 

KIRSEBÆRALLEEN


I oktober 2014 var jeg i kontakt med Nikolaj Hvingtoft Hansen, Centerchef, Center for Drift Syd omkring pasning af kirsebærtræerne. 

I den forbindelse oplyste han følgende om træerne: 

”I Havneparken er der valgt fuglekirsebær af sorten Prunus avium ”Pleena”, der er plantet i 1998 og altså er ca. 16 år gamle. Disse træer kan ved optimale vækstbetingelser blive 7-12 meter høje.” 

Ud fra disse oplysninger har jeg forsøgt kritisk at vurdere, hvordan kirsebær-træerne har det i dag ud fra deres højde og stammernes tykkelse. 

De fleste af træerne er i dag mellem 6 og 8 meter høje. En mindre del af træerne er omkring 12 meter høje.

Det vil sige, at træerne i dag er ca. 20 år gamle og har opnået en højde, der svarer til, hvad de vil kunne blive under optimale vækstbetingelser. 

Træerne har også i almindelighed meget flotte, tykke stammer. 

Jeg talte også træerne i kirsebæralleen. Der var 122 kirsebærtræer, 1 kastanietræ, 4 rønnebærtræer overfor Vestmannagade og 4 popler overfor Snorresgade. 

Jeg undersøgte også dokumentationen for antal træer i kirsebæralleen på Københavnerkortet. Der mangler i dag 14 træer. Se bilag 1. 

Af Københavns Kommunes Træpolitik 2016-2025 fremgår det, at bevaring af eksisterende træer prioriteres meget højt.

Klip fra Københavns Kommunes Træpolitik 2016-2025 

princip #1  
Eksisterende træer i København skal som hovedregel bevares
 
Det gør Københavns Kommune ved at: 

• kun at fælde eksisterende træer og nedlægge eksisterende plantehuller, hvor det er afgørende nødvendigt. 

princip #2 
Særligt værdifulde træer i København skal udpeges og bevares
 
Det gør Københavns Kommune ved at: 

• udpege og bevare ikoniske træer i København, der – på kommunale arealer – ikke må fældes uden politisk godkendelse i det relevante fagudvalg, 

Min kommentar:
”I sommer 2017 indstillede Lokalrådet sammen med Amager Vest Lokaludvalg Kirsebæralleen og det gamle kastanietræ fra Havneparkens etablering til at blive ikoniske træer (særlige værdifulde træer). Se bilag 2.” 

princip #4  
Der skal sikres gode vækstvilkår for både nye og eksisterende træer i København
 
Træernes vækstvilkår har en afgørende betydning for deres levetid, sundhed og æstetiske udtryk. Gode vækstvilkår afhjælper, at træerne bliver syge, beskadiges, udtørrer eller dør på grund af manglende plads. Derudover har træernes vækstvilkår stor betydning for, at træerne kan vokse sig gamle og store og bl.a. bidrage til at øge kronedækket i København. Derfor er det Københavns Kommunes politik, at der skal sikres gode vækstvilkår for både nye og eksisterende træer i København. 

Det gør Københavns Kommune ved at: 

sikre gode vækstbetingelser ved nyplantninger af træer på kommunale arealer, 

• sikre en høj faglig pleje og forvaltning af træer på alle de kommunale arealer. 

Kirsebæralleens vækstbetingelser
Der er i løbet af det seneste års tid blevet lagt et nyt, tykt lag grus på alleen mellem kirsebærtræerne og helt ind omkring stammerne på træerne. 

Når det regner, kan man tydeligt se, at vandet står meget længe i pytter og har meget svært ved at trænge ned gennem gruslaget. 

Da gruset ligger tæt ind omkring stammerne, betyder det, at regnvandet forhindres i at komme ned til kirsebærtræernes rødder. 


Yderligere er personalet, der udfører renholdelsen af parken, begyndt at køre meget hyppigt (flere gange om dagen) med store tunge køretøjer. 


Den hyppige kørsel og vægten fra disse køretøjer (op til 7.500 kg.) må forventes at presse jorden tæt sammen omkring træerne rødder og begrænser derved yderligere træernes vækstmuligheder.

Lokalrådet foreslår derfor, at forslaget om at udskifte alle træerne i kirsebæralleen afvises og ændres til, at der i stedet bevilges midler til genplantning af de manglende kirsebærtræer og til at finde løsninger til at forbedre vækstbetingelserne for træerne.

Kontakt mig endelig, hvis jeg kan hjælpe med yderligere informationer eller begrundelser inden mødet på tirsdag. 

Venlig hilsen
Jan Oster
Islands Brygges Lokalråd
e-mail info@islandsbryggeslokalraad.dk 

Bilag 1 - Dokumentation af træerne på Københavnerkortet 

Jeg har på kortet markeret manglende træer med X og det oprindelige kastanietræ med Kastanietræ 
Bilag 2 - Indstilling til Ikoniske træer i juni 2017 

”Islands Brygges Lokalråd vil gerne indstille kastanjetræet i Havneparken til ikonisk træ. 

Der blev plantet en del kastanjetræer, da Havneparken blev anlagt i 1980’erne. Nu er der kun et af de oprindelige kastanjetræer tilbage. 

Det står i rækken af kirsebærtræer i den nordlige ende af Kirsebæralleen mod Langebro. Hvis man går tur imellem kirsebærtræerne lægger man nok kun mærke til kastanjetræet, når det blomstrer. 

Kirsebæralleen er flot tilpasset træet, så det opleves som en del naturlig del af alleen af kirsebærtræer. Fra plænen kan man tydeligt se, at det ikke er et kirsebærtræ, men et kastanjetræ. Jeg vedlægger et billede af træet.

Islands Brygges Lokalråd er glade for, at AVLU allerede har indstillet kirsebæralleen. 

Islands Brygges Lokalråd mener også, at kirsebæralleen er central for bydelen. Havneparken er vores bydelspark og anvendes meget hele året af en stor bredde af de lokale beboere på Islands Brygge. 

Ud over hos de lokale beboere, er Havneparken en meget populær park for beboere i andre bydele og for gæster i København. De besøger især Havneparken i forårs- og sommermånederne. 

Havneparken er kendetegnet ved to primære elementer.
Udsigten over vandet – det blå element og plænerne og kirsebæralleen – det grønne element. 

Kirsebæralleen er flot, når den blomstrer om foråret og melder sommerens ankomst. 

Men den er også central resten af året. 

Den fungerer som den grønne mur, der afgrænser havneparken. Det giver en oplevelse i Havneparken af, at man befinder sig i et grønt område. 

På afstand fra den anden side af havnen eller fra Langebro virker kirsebæralleen som et grønt bånd foran husene langs Islands Brygge.

Med venlig hilsen
Jan Oster Islands Brygges Lokalråd” 1 comment:

 1. Kirsebærtræerne er en del af Islands Brygges sjæl. De er, sammen med vandet og græsset, den treenige kernen det livsvigtige rekreative rum, som havneparken udgør - ikke bare for Islands brygges faste beboerne, men også for de hundredetusindevis af københavnerne og øvrige gæster som hvert år kommer hertil for at slappe af og nyde livet.
  Træerne er uvurderlige - og vi glæder os hver eneste år til at de springer ud, som børnene glæder sig til den første nyfaldne sne.
  Blomsterne er forsommerens sne, når de efter den blændende blomstring, forlader kvistene for at dale som fnug og som snedynger fyge afsted på vindens bud, henover det sprødt knasende grus, henover asfalten og dens trafik, som træerne skærmer os imod, når vi er privilegerede med en slentretur ned ad aléen.
  Træerne er levende væsner, som revitaliserer vores liv med deres blotte, levende tilstedeværelse.
  Værn om træerne, værn om menneskene, værn om København.
  Magnus Risby Mortensen, Islands Brygge.

  ReplyDelete

Onde spam robotter ingen adgang.