6.9.17

Bilag, Korrespondance med kommunen om salt vs. kaliumformiat

Forespørgsel sidste vinter, afs. 6 januar 2017, til Jon Pape, Serviceområdechef i Byens Drift.

*******************************

Kære Jon,

Her er en lille hilsen fra den træ-bekymrede. Jeg har to spørgsmål.

Det ene:
Er det saltskånsomme alternativ, som Morten Kabell sagde at der var budgetteret med, nu er blevet indfaset i de grønne områder? Jeg kunne forstå på dig, at det ikke var sket sidste år.

Det andet:
Bruges der salt på cykelstien langs indersiden af søerne på Østerbro og Nørrebro (den der deles med fodgængere)? Er usikker på om det område tæller som "grønt".

Som du jo ved, er de store kastanjetræer plagede af minermøl, og nu har de også fået asfalt og så meget mere trafik. Salt vil fremskynde de gamle kæmpers død, med alt for høj fart. Jeg håber at de ikke også udsættes for salt, og hvis de gør, at I hurtigt overvejer at stoppe.

En rigtig god dag til dig, fra
Sandra
Red Byens Træer

*********************************
Svar 6 januar 2017

Kære Sandra.

Rart at høre fra dig – og gode spørgsmål. Før jeg svarer vil jeg være HELT sikker, så jeg tjekker lige hos vores vinterfolk og vender hurtigt tilbage til dig.

Og rigtig god dag til dig!

Med venlig hilsen Jon

*********************************
Svar 19 januar 2017

Kære Sandra

Jeg har nu talt med vinterfolkene, og jeg kan fortælle dig, at vi sammen med Københavns Universitet har kørt et forsøg med kaliumformiat på cykelstien langs søerne og Øster Allé. Forsøget er nu afsluttet, men vi har besluttet at fortsætte med at bruge kaliumformiat på begge strækninger i vintersæsonen 2017-2018, som slutter i april 2018. Det er endnu ikke besluttet, hvilket vinterbekæmpelsesmiddel vi skal bruge her i næste vintersæson. Jeg har vedhæftet et kort fra Vintertjenesten, som viser ruten (Øster Allé-ruten).

Jeg er glad for også at kunne fortælle dig, at vi har fået tilført midler, så vi kan bruge kaliumformiat på udvalgte strækninger, der har særlig interesse i forhold til naturbeskyttelse. Det drejer sig om en strækning på Vestvolden og Damhusengen og en strækning i Valbyparken og Vigerslevparken. Jeg har også vedhæftet to kort, der viser disse ruter (A17-ruten og A19 ruten). Endelig er der planlagt en helt ny rute, hvor vi vil bruge kaliumformiat, og som dækker flere forskellige steder i byen. Det gælder Israels Plads ved overløbsbassinet, Langelinje langs Churchillparken, nogle strækninger gennem flere parker og cykelstien på Amager Fælled fra Ørestads Boulevard til Artillerivej. Kortet over denne rute er endnu ikke færdigt og derfor ikke vedhæftet. For en god ordens skyld vil jeg tilføje, at vi slet ikke bruger salt på grusstier i parker og naturområder.

Vi mangler stadig at få det særlige udstyr leveret, som vi skal bruge for at sprede kaliumformiat i stedet for salt. Vi forventer at få udstyret sidst i januar i år. Vi forventer at kunne starte vinterbekæmpelsen med kaliumformiat på de omtalte strækninger midt i februar i år.

Der er desværre ikke penge til at bruge kaliumformiat alle de steder, vi kunne tænke os. Vi har derfor prioriteret naturværdierne. Det betyder, at vi desværre ikke kan love, at vi kan bruge kaliumformiat i næste vintersæson langs søerne, hvor kastanjerne – som du skriver – er meget udsatte, blandt andet på grund af salt.

Med venlig hilsen
Jon

**************************************
(mildt forvirrende svar, men så blev det forår og problemet blev mindre presserende)

Afsendt 18 august 2017

Kære Jon,

Jeg fik dit svar omkring salt, og har ventet med at fremlægge problematikken til denne sæson, så vi kan følge en hel sæson fra start.

Men jeg har meget svært ved at tyde dit svar. Du siger at I har kørt forsøg med kaliumformiat langs søerne, med KU sidste år? Men samtidig at I ikke har maskinerne endnu?

Må gå ud fra at maskinerne nu er i hus.

Har jeg forstået det ret, at kastanjetrærne altså har været skånet for salt i én vinter? Som var sidste? Og at de skånes én vinter mere (den kommende)? Eller er det slut nu?

Alle kastanjer langs søerne har været så flotte i år, de har været tydeligt mindre angrebne af minérmøl, med undtagelse af dem der står så yderligt, at de får salt fra de andre tjenester. De er til gengæld helt brune. Der er en soleklar sammenhæng mellem salt og hvor meget møllene kan gøre af skade.

Endelig vil jeg spørge dig, hvad det ville koste at bruge kaliumformiat rundt om søerne, som I altså snart vælger fra? Det vil vi i Red Byens Træer meget gerne være med til at kæmpe for, at I får budget til.

mange hilsner fra
Sandra
Red Byens Træer

******************************
Svar fra Jon Pape, 5 september 2017

Kære Sandra

Mit tidligere svar omhandlede både vores vinterindsats omkring søerne og så den udvidelse af opgaven, der betyder, at vi også er begyndt at køre med det alternative tømiddel i andre grønne områder. Det var materiellet til denne del af opgaven, jeg refererede til. Det skulle meget gerne være på plads til den kommende sæsonopstart

Ang. dine spørgsmål vedr. søerne, så har vi siden starten af 2010 kørt med kaliumformiat på Svineryggen, Peblinge og Sortedam Dosseringen på cykel/gangstien. Jeg regner bestemt med, at vi også de kommende år vil køre med et alternativt tømiddel her.

Vintertjenesten oplyser, at det koster ca. 140.000 kroner i alt at køre med kaliumformiat inde ved søerne – altså på Svineryggen, Peblinge og Sortedams Dosseringen på en gennemsnitssæson.

Tidligere beregninger viser, at kørsel med traktor med salt koster 10 kr. pr m2 pr. sæson (gennemsnitsvinter på 50 udkald) og kørsel med kaliumformiat koster 20 kr. pr. m2 – også ved en gennemsnitsvinter. Dvs. at en hård vinter vil medføre at salt koster 20 kr. m2 og kaliumformiat koster tilsvarende 40 kr. pr. m2. Ovenstående strækning er på ca. 7.000 m2.

Jeg takker for din henvendelse og håber, du har fået svar på dine spørgsmål.

Med venlig hilsen


Jon Pape
Serviceområdechef
Byens Drift

***********************************

Vedhæftede kort:


No comments:

Post a Comment

Onde spam robotter ingen adgang.