21.9.17

Bilag: email om vejtræer i budget 2018

Mail til Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell, afsendt 8 sept. 2017

*******

Vedr. Træerne i budget 2018,

Ved en gennemgang af den såkaldt grønne del af budgettet for København 2018, er det svært at få øje på indsatsen for byens vejtræer. Det er efterhånden tydeligt for de fleste, at midlerne er for få. Byens gartnere vil gerne gøre mere for at udbedre deres leveforhold, men vender tilbage med samme besked hver gang: der er ikke råd. Vi har to spørgsmål:

Vi ved at salt slår vores vejtræer ihjel, og at alternative tø-midler kan skåne dem, så er der sat midler af til at dække flere grønne ruter? Det er mere relevant end nogensinde, da man I takt med at der lægges cykelstier i de rekreative områder, salter flere af vores gamle træer, med store skader til følge.

Hvad har I sat af til pleje af og udbedring af leveforhold for byens vejtræer?

Svarene offentliggøres på vores blog og sider på de sociale medier.

med venlig hilsen
Sandra Høj
Red Byens Træer

********
Svar fra TM Borgmesteren 21 september 2017

Kære Sandra Høj,

Tak for din mail.

I budgettet for 2018 er der i alt afsat 112,8 mio. kr. til det grønne område. Det er et budget, der bærer præg af et massivt behov for anlæg af nye skoler og daginstitutioner og et løft af socialområdet. Set i det lys er jeg ganske tilfreds med, at det alligevel lykkedes at få afsat så pænt et beløb til det grønne område.

Med budgetaftalen kan københavnerne se frem til en masse nye træer, som plantes som en del af målet om at nå 100.000 nye træer i 2025. København fortsætter succesen med at samarbejde med københavnerne om at gøre byen grønnere. Der er sat 2,0 mio. kr. af til partnerskabstræer, som kommunen betaler, hvis københavnerne kan finde plads til dem og stå for plantning og pasning. Et andet af kommunens populære grønne tiltag, byskoven på Selinevej, kan også se frem til en udvidelse. Anden og sidste etape og dermed 25.000 ekstra træer er finansieret, og byskoven skal fortsat udvikles i samarbejde med blandt andet københavnerne selv. Herudover er der penge til begrønning i forbindelse med skybrudssikringen af byen i Sydhavnen, på Østerbro og i Kulbanekvarteret. Endelig er der penge til en helt ny park i Nordhavn, hvor vi indtil nu har forsømt at skabe gode grønne områder for københavnerne.

Desuden er der sat over 9 mio. kr. af til at skifte betongrisene i København ud med blandt andet grønt byrumsinventar, fx i form af træer.

I budgetforliget for 2018 blev der ikke fundet penge til at udvide forsøget med alternative tø-midler, da ingen af partierne havde det som prioriteret ønske.

Nu er der så småt taget hul på valgkampen og jeg håber at der efter valget er et solidt grønt flertal, der fortsat vil kæmpe for at vi får en grønnere by og værner endnu mere om byens eksisterende træer.


Med venlig hilsen

Morten Kabell
Teknik- og Miljøborgmester

**********

Opsummeret: svaret er ingenting. Der er ikke sat midler af til at beskytte vejtræerne eller udbedre deres leveforhold, som det ellers er den klare målsætning i punkt 4, i den nye træpolitik. Og ingen midler til mere kaliumformiat, for det havde ingen partier altså ønsket.

No comments:

Post a Comment

Onde spam robotter ingen adgang.