15.11.15

Runddel finale

Så er der plantet nye træer på Nørrebros Runddel. I forbindelse med anlæg af ny plads, var det oprindeligt meningen at alle de 100 år gamle lindetræer skulle have været fældede, men det fik vi heldigvis forhindret. I stedet nøjedes de med at fælde et enkelt, og nu er pladsen så tre unge tulipantræer rigere.

En af fordelene ved at følge en sag hele vejen er, at vi får indblik i processen, og mulighed for at sætte fingeren på, præcis hvor det går så galt for vores bytræer. Anlægsprocessen er den største synder. Ofte graves der for tæt på rødderne (det kan og skal gøres nænsomt!), rodzonen overlæsses med tunge ting og barken får voldsomme skader.

I forløbet på Runddelen har vi flere gange skrevet til projektlederen, for at gøre opmærksom på at vores reddede træer fik en hård medfart. Der var konstant ting smidt op ad stammerne, med skader til følge, og rodzonen var belastet af henkastede sten og redskaber. Sidste triste barkskade opdagede vi som P1 Natursyn’s lyttere fik at høre, sidst i optagelsen, der således endte i det mørkerøde felt.

Første henvendelse, 24 juli 2015. 


Igen 18 september.


Her havde stenene lavet barkskader.


 En borger sendte os dette foto via Twitter, 10 oktober 2015. Vi skrev til kommunen igen.

Vi har opnået meget, ved at involvere os. Projektlederen har lært en masse om hvilke hensyn der skal tages til træer, næste gang. Og de kigger lige nu på om det er muligt at udvide plantehullerne for de gamle træer yderligere. Vi har forhørt os om der evt. kan opsættes runde bænke om træerne, for at hindre påkørsler, men det er ikke muligt, da det er en brandvej. Måske kan vi få etableret en anden form for afskærmning.


Sådan så det ud i fredags, der er konstant aflæsning af varer og tung trafik ved de gamle træer. Bildøre på lastvogne, der er centimeter fra at skrabe barken... Vi må og skal have værn op om de træer!

Parkforvalteren for området Henriette Lunn Vonsbæk, inviterede os til nyplantningen af de unge tulipantræer, der foregik efter alle kunstens regler. Det er så glædeligt at se, at kommunen virkelig sætter alle sejl til nu. Der er afsat god plads og kvalitetsjord til de unge træer, og de bliver godt afskærmede fra tryk og færdsel, med brede jernriste. Kronen på værket bliver jerngitre rundt om stammerne. 

 Puslet på plads.


De gamle træer er blevet kraftigt tilbageskårede, så de kan komme igen med fornyet kraft næste år.


Det ser meget voldsomt ud, men parkforvalteren forklarede at selvom man i dag ikke bruger så voldsom en tilbageskæring, har man i dette tilfælde været nødt til at følge fortidens synder, og skære træet til samme sted som dengang. Det glædelige er, at træerne ved beskæringen har vist sig stærke og sunde, uden råd. De vil så gerne leve, de træer, og nu har de fået chancen. Mere beder vi ikke om.

OPDATERET NOTE 2019: Vi fik dengang at vide at det var en nødvendig og korrekt tilbageskæring, men det viser sig at være langt fra tilfældet. Man må maksimalt reducere en fuld krone med 1/3 og det skal gøres af en professionel træplejer. Ingen andre lande eller byer bruger den her praksis, det er ikke kun dårligt for træet, der bliver mere sårbart for råd og svamp, med alle de åbne sår, men det efterfølgende resultat er at træet skyder vanris, i ren desperation. Fugle og dyreliv har ikke noget sted at bo eller finde næring, og kronedækket der gør alt det gode for os, mangler. En helt igennem pinlig omgang, det makværk burde slet ikke kunne finde sted på kommunal kommando!

Flere indlæg om Nørrebros Runddel, med de nyeste først:


Read this post in English, on Save the Urban Trees: Runddel accomplished.

No comments:

Post a Comment

Onde spam robotter ingen adgang.