30.5.16

Bevar Klatreskoven på Carlsberg. Vi kan nå det endnu. (TIL POLITISK VEDTAGELSE I DAG)

I en spritny pressemeddelse fra kommunen, fremgår det at der stadig er mulighed for, at afvise ønsket om dispensation til fældning af Klatreskoven på Carlsberg grunden. I forvejen har de fået dispensation til at fælde 27 bevaringsværdige træer, men nu mener kommunen altså at grænsen er nået. 

Morten Kabell siger:
"..det nytter ikke noget, at Carlsberg bliver ved med at gå på strandhugst blandt Københavns træer for at få plads til nye indtægtskilder. I stedet burde Carlsberg tænke et så værdifuldt område for mange ind i deres arkitektur, så Klatreskoven fortsat kunne trække besøgende til området og vække glæde for mange."

Hermed en bøn til alle vores politikere, om at bevare Klatreskoven!


Carlsbergs nymassakrerede allé, juli 2015.

Link til kommunens PR meddelelse: her.


No comments:

Post a Comment

Onde spam robotter ingen adgang.