11.2.17

En mulig løsning!

En mulig løsning på problemet med de mest urinbelastede bytræer, er denne nye opfindelse fra Frankrig. Et pissoir, der omdanner urin til kompost, og samtidig tager de slemme lugtgener. Offentlig vandladning er et stort problem for de større byer, og der bruges mange ressourcer på at rydde op i det store toilet. For nyligt blev der sat spot på problemet, da to store lindetræer ved Rundetårn blev fældet grundet svækkelse af urinskader.
 
Det konstruktive pissoir testes lige nu bl.a. i Paris, og måske var det en idé for København at teste et par, nær de mest urintruede træer? Træplejerne der har deres daglige gang blandt byens træer, kan hjælpe med at udpege de mest belastede steder.

Alle konstruktive forslag til beskyttelse mod urin, samles i vores inspirationskatalog, sammen med dette.

http://www.dr.dk/nyheder/viden/miljoe/pariser-pissoir-bruger-tissetraengende-maends-urin-til-blomsterjord

No comments:

Post a Comment

Onde spam robotter ingen adgang.