12.2.14

Når vandet kommer

England oplever lige nu massive oversvømmelser. Forfatteren George Monbiot, en af landets klareste stemmer, kalder på handling, og peger på et af de største problemer: at man har afskovet landområderne i en grad så intet stopper vandet.

I en længere artikel i The Guardian forklarer han i detaljer hvad der gik galt, og hvordan man kan rette det op. Selvom det retter sig mod landbruget, er lektien den samme i vores byer: når vandet kommer, og det gør det, så kan kun træerne suge det op. Et udsnit af artiklen:

Water sinks into the soil under trees at 67 times the rate at which it sinks into the soil under grass. The roots of the trees provide channels down which the water flows, deep into the ground. The soil there becomes a sponge, a reservoir which sucks up water and then releases it slowly.

Lige nu overværer vi en massiv afskovning af vores byområder. Fældninger af træer der ikke kun renser vores luft og fanger livsfarlige partikler, men også optager regnvand og hjælper os ved oversvømmelser. Fældninger af store, raske træer er et overgreb på klimaet, og at blot erstatte dem med fliser og asfalt er rent ud sagt vanvid. Vi bliver nødt til at tale om det her, og få vores venner og naboer til at stå sammen, så vi kan bevare de træer vi har tilbage. Byplanlæggere, trafikplanlæggere og arkitekter stopper ikke deres indhug i vores natur frivilligt. Vi er allerede langt ude over smertegrænsen.

No comments:

Post a Comment

Onde spam robotter ingen adgang.