23.6.20

En opdatering

Mon københavnerne helt fatter hvor tæt vi lige kom, på at miste store dele af vores nære bynatur? Det vanvittige forslag om at omdanne grønt til gråt areal og nedlægge dyr og besværlig natur, blev nedstemt, andre dele ændret og vedtaget og et enkelt af punkterne sendt til omformulering.

Men hele udgangspunktet for kommunens “harmoniseringsplan” består. En  69 sider lang rapport, der helt har udeladt bynaturens og især træers værdi. Mere end herlighedsværdi udgør træer også en målbar økonomisk og miljømæssig værdi. Netop den arbejder man med i byplanlægning i resten af verden. Men for EY og forvaltningen tæller naturen alene som en udgift, og det gør hele regnestykket værdiløst.

Derudover brydes løftet fra den gældende træpolitik, punkt 4: “at sikre træer en høj faglig pleje på alle kommunale arealer” med det foreslåede fokus på pris i licitation. Kvalitet må her max veje 30% og pris 70%.

Og måske værst af alt, så er begreber som gartner, naturpleje og træer helt fjernet fra kommunens ordforråd. Nu hedder det “driften”, natur er byrumsinventar og gartnere renholds arbejdere. I medierne rapporteres udfaldet som en sejr for skraldesituationen. At vi på et hængende hår slap for en “standardisering af grønne byrum” (afvikling) og fyring af endnu flere gartnere, registreres ikke engang. Nu bruger vi bare “grøn”, og det er jo et ord med en dejlig elastik.

Så man kan godt sige at konsulenterne har vundet. Vi er stadig en storby uden en parkforvaltning, stadsgartner og øremærkede budgetter til byens træer og natur. Uden et fuldt overblik over eller samlet plan for den grønne infrastruktur. Det kommer til at koste fremtidens København dyrt, at rette op på vores ødelæggelser. I den udstrækning det overhovedet lader sig gøre.

Men et hurra fordi der denne ene gang blev sagt stop for forringelser og tak for den intense deling og omtale af det seneste farlige forslag. Det gør en kæmpe forskel, at så mange siger fra nu.

(Foto: dugfrisk hilsen fra en reddet oase, en daglig glæde <3)Et udsnit fra side 32, af den 69 lange sider rapport fra YE og forvaltningen:

https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/25713726-36904059-1.pdf

https://www.dec.ny.gov/lands/40243.html

Det burde være fast pensum for både politikere, forvaltning og EY.

21.6.20

En ferie afbrydelse med noget vigtigt

I morgen præsenteres TMU (Teknik og Miljøudvalget) for en rent ud sagt vanvittig plan fra de eksterne konsulenter Ernst & Young. De anbefaler blandt andet at man fælder træer, fjerner buske og andet grønt og omdanner det til gråt areal, der er billigere i drift.

Samme står bag en afvikling af foreløbigt 30 årsværk i naturplejen, foruden omdannelsen af de resterende til renholds arbejdere. Ernst & Young står for en systematisk ødelæggelse af København, der for alvor tog fart i 2014 da de nedlagde Center for Park & Natur. Nu kommer de så efter resterne.

De burde fyres på gråt papir og alle deres ødelæggelser rulles tilbage. 

(Foto: Skærmskud fra mødematerialet for i morgen.)
Link til punktet på dagsordenen i TMU 22 juni 2020: 
2. Harmoniserede serviceniveauer for grøn pleje og kirkegårdsdrift og gaderenholdelse samt plan for driftsudbud i to bydele (2020-0062249). (Det virker kun indtil de flytter det til referat)

Opdateret: linket herover er nu dødt, her er det nye: referat.

9.6.20

Haver er ikke byggegrunde! (Alarm)

Københavns kommune er nu gået over til at nedlægge hele haver, for at få plads til nyt byggeri. På Amager vil man bygge og lave parkeringspladser i Sundparkens haveanlæg Karolinelunden, og i den modsatte ende af byen vil man bebygge de to gamle haver Emdrup Søgårds Have og Emdrupborgs Have. Et åndehul for de tilstødende fire afdelinger af socialt boligbyggeri.
Kommunen vil placere 12 skæve boliger og nogle midlertidige ungdomsboliger i de to gamle haver, og har ikke vist sig lydhøre overfor konstruktive forslag til en alternativ placering. Det er helt sort. Man bygger ikke i det grønne fællesareal, og man fælder ikke store og historiske træer for at klappe midlertidige boliger op! Der er simpelthen ingen respekt for naturen i den her by? Hvis ingen stopper dem, bliver de ved til der ikke er mere tilbage. De sidste haver må bevares. 

Hjælp borgerne med at bremse kommunens vanvittige planer, skriv under for bevarelsen af de to gamle haver Emdrup Søgårds Have og Emdrupborgs Have.


Foto af Emdrupborgs Have og Emdrup Søgårds Have fra underskriftindsamlingen.

Skriv under her: Stands planlagt byggeri i Emdrupborgs Have og Emdrup Søgårds Have.
Sagen omtalt af Danmarks Naturfredningsforening Kbh: Emdrup-haverne

7.6.20

En grå by

Politiken kigger lidt på vores grå by. Altså den hvor vi fælder træer for vej og parkering, og hvor gartnere er nogen der skrubber offentlige toiletter. Anledningen er at TMU i morgen skal kigge på hvordan vi når målet om de 100.000 træer. Skal vi tælle lidt mere fleksibelt? Kan vi gå på kompromis med kvaliteten? Rykke fristen?

Vejtræer som vi især har brug for, har svære betingelser, de fleste går ud før de overhovedet kommer i gang. Endnu en grund til øget fokus på at bevare dem vi har tilbage og øremærkning af midler til både beskyttelse og pleje. Og behøver man at sige: gartnerne tilbage i naturplejen på fuld tid? Nu må alvoren da snart gå op for dem?

https://politiken.dk/ibyen/art7809678/

Kviste, tørke, ukrudt og fiasko er selvfølgelig "byskoven" på Selinevej, hvor man plantede de stakkels små træer i affaldsjord fra metrobyggeriet. Og ikke gjorde yderligere ved den sag. Da de gik ud blev de hakket til flis og kastet over drypzonen på de voksne træer der stod der i forvejen. Med sikker død til følge. Det strider mod al fornuft.


nettet ($) og på tryk i dag i Politiken.

22.4.20

Dem der holder rent i parker...

Lorry skriver at det sejler med affald i byens grønne områder, og kommunen svarer at det er fordi man har sendt "dem, der holder rent i parker" hjem. Og med det mener man gartnerne, men det lyder jo præcis lige så vanvittigt som det er.

Når gartnerne vender tilbage, er det her deres opgave at løse, sammen med at rense toiletter og gå til hånde i "driften". Det er uanstændigt.


https://www.tv2lorry.dk/koebenhavn/koebenhavnske-parker-flyder-med-skrald

 

 
Den dag hvor kommunen begynder at tage naturen alvorligt, har vi en ærlig chance for at bevare den. Ikke et øjeblik før.

20.3.20

At hjælpe et træ

Brandts Klædefabrik, Odense: "Vi prøver at forlænge levetiden på vores træ. Derfor er gartnerne igang med at lave bed omkring lindetræet på Amfipladsen. Der skal kunne komme meget mere vand til rødderne, og vi får sat planter, der gavner træet."


Fra Brandts Klædefabrik's Instagram, se opslaget med flere billeder: her

10.3.20

Luftforurening og træer

1. Kommunen har netop offentliggjort den årlige rapport om luftforurening i København. 224 sider om den giftige luft, uden at nævne træer én eneste gang.

2. CityLab har netop publiceret en artikel om Londons træer og deres store værdi. Ikke mindst målt i hvor meget de afhjælper luftforurening. Her har man undersøgt det til bunds, og ved præcis hvor meget træerne aflaster byen.

Guldkorn:
“Britain’s trees have a value that goes far beyond what you can get from chopping them down”

"..the city’s 8.4 million trees removed an estimated 2,240 tonnes of pollutants (mostly ozone) from London’s atmosphere annually."

“Often when a heritage tree is threatened with removal, you hear, ‘We’re going to plant ten trees to replace it,’” “But younger, smaller trees don’t absorb anything like the same amount of carbon, and five or ten years down the line they’re far easier to get rid of if someone wants the land for something else.”

Det her burde være et fast pensum for bystyret.


https://www.citylab.com/environment/2020/03/london-trees-economic-benefits-urban-cooling-carbon/607525/

23.2.20

Alle vandt!

Bynaturen i København er så udhulet, at vores kirkegårde fungerer som byens lunger og parker. Træerne og biodiversiteten lever i fred for grådige bygherrer og dyrene kan finde føde og levesteder. Men lige før jul gik alarmen alligevel på Bispebjerg Kirkegård. Her er man nemlig i færd med at anlægge en ny urnekirkegård, og det stod til at koste ubærligt mange træer og frodige buskadser. Fældeprikkerne var allerede sat, da det lykkedes os at få kommunen i dialog. Sammen med Dendrologisk Forening, gik vi en tur i området, og sammen blev vi enige om at se om der ikke kunne indtænkes mere af den eksisterende natur. Planen blev sendt tilbage til tegnebordet.

Og nu er den her. En dygtig studentermedhjælper har tegnet på et forslag, som skåner flere af de store træer og skovagtige buskadser. Det er endda endt med, at de har fundet plads til flere gravsteder, så de er selv meget gladere for den nye plan. Alle vinder! Mindst 14 store træer og flere store buskadser er reddede. Og fra kommunen lyder det, at man fremover vil gøre sig mere umage med at tænke flere af de eksisterende træer ind, helt fra start.

Her er et træ-gruppekram til to reddede træer, en prik der har ombestemt sig og en skov af et buskads, der får lov at leve alligevel. Det nytter at kæmpe.12.2.20

Parkering over træer

På Østerbro er man i denne uge i gang med at fælde 26 store og stærke træer, for at udvide vejen og gøre plads til mere parkering. Det politiske flertal “beklager, men det er desværre nødvendigt.” Det er håbløst og pinligt gammeldags at indrette en by efter biler, i denne sag er det dog for sent at redde træerne.

Men på Dantes Plads er der hårdt brug for borgerhjælp! For igen har kommunen besluttet at lade træer fælde for biler. Hele 30 træer står til fældning for en Q-park parkeringskælder, men borgerne har ikke i sinde at give op. De eksisterende 19 parkeringsanlæg i gåafstand af området har endda en meget lille belægningsprocent, det er altså helt unødvendigt med flere. Og gennemføres planen, vil den koste en i forvejen træfattig by 30 dejlige træer.

De har brug for al den hjælp de kan få, støt dem her på Facebook og hjælp dem med at redde træerne og bremse det vanvittige projekt! Find dem på: Dantes Plads' FB-side på Facebook.

(Arkivet rummer ikke Kbh eksempler på moderne byplanlægning med voksne træer, så her er Paris.)


Opdateret:
Et medlemsforslag for at stoppe P-kælderen på Dantes Plads, blev stemt ned 21/11 2019: 
Forkastet med 36 stemmer imod 17. Ingen medlemmer undlod at stemme. 
For stemte: Ø og Å. 
Imod stemte: A, B, F, V, C, O og I.

4.2.20

En skruppelløs og magtfuld elite

Pensionsselskaberne er i en rus, og har forlængst tabt syne af grænsen for al rimelighed og det samfundsansvar de markedsfører sig på. I Carlsberg Byen beskrives de som tørstende efter at opkøbe og udvikle. Og de er ekstremt magtfulde. Når det kommer til pensionsselskaberne, er demokratiet sat helt ud af spil. Ansøgninger om dispensationer er en formalitet, der er ikke noget der hedder nej, man retter ind og giver dispensation på dispensation. Kommunen er nu gået helt bort fra at pakke budskabet ind: det handler alene om hvad der tjener den magtfulde grundejer bedst.

Pensionsselskaberne står heller ikke til ansvar overfor deres kunder. PFA og Topdanmark fylder dem med aftalt spin og PenSam har bare valgt at ignorere det ihjel. Der er ingen svar, ingen ansvarlig kontaktperson, alle veje ender blindt. Man bliver i tvivl om de overhovedet findes?

Ingen ønsker at tage ansvaret for de tre store og raske træer på Gl Carlsberg Vej. Som altså står til en fældning, direkte finansieret af danskernes egen pensionsopsparing.

Carlsberg Byen fra Miljøportalen:


Tidligere indlæg om sagen:
TMU punkt 16 på dagsorden, referat

I medierne:
Formand for Danske Landskabsarkitekter Susanne Grunkin i Politiken Byrum, 23 januar 2020 ($):
 7 beskyttede træer forsvundet på mystisk vis ved Carlsberg Byen "er det Det Vild Vesten?". 
 

1.2.20

PFA Pension, TopDanmark, PenSam, ansvar udbedes!

Her er status på Carlsberg Byens række af bevaringsværdige træer, som TMU i mandags gav dispensation til at fælde, for at spare grundejer omkostningen ved beskyttelsen. Borgerne er i oprør, hvordan kan et nærmest enstemmigt TMU godkende endnu flere ødelæggelser i det område? Og på det grundlag? Hæng i, det er lidt tørt men meget vigtigt.

Politikerne
Vi har hørt fra politikerne, der forklarer at de har truffet beslutningen af frygt for Carlsberg Byen. I den forstand, at Carlsberg Byen har vist hvor villige de er til at smadre beskyttede træer, og hvordan et påfaldende højt antal af dem (19), er forsvundet sporløst fra området. Politikerne har fået at vide af forvaltningen, at alle 11 træer var dødsdømte, og på den baggrund føler de at de har truffet den rette beslutning. Den eneste måde at betinge sig, at der genrejses træer og på den måde undgå at “Carlsberg ville være sluppet afsted med at fælde og skamfere hele trærækken til døde.” Det tangerer afpresning.

Forvaltningen
Forvaltningen (altså kommunen) har fra start haft dette mål for øje. At give grundejeren lov til at fælde, for at optimere sin profit. Man har endda brugt det som et argument i høringsbrevet til naboerne, hvor man også har talt træerne ned og erstatningsmodellen op, og anbefalet et klart ja til dispensationen. De to lokaludvalg Vesterbro og Valby, har uden de rette forudsætninger føjet kommunens ønske. Forvaltningen (kommunen) har med sin anbefaling ikke efterlevet hverken biodiversitets strategien eller træpolitikken, i hvilken man “forpligter sig til altid at passe på, og som hovedregel, at bevare eksisterende træer i København”. Man har tjent bygherren og ikke byen.

https://www.valbylokaludvalg.kk.dk/wp-content/uploads/2019/11/H%C3%B8ringsbrev-f%C3%A6ldning-af-tr%C3%A6r%C3%A6kke-gamle-carlsberg-vej.pdf


Forstpatologen
Red Byens Træer har spurgt en uvildig fagperson med speciale i risikotræer, om træernes tilstand. Forstpatologen deler forvaltningens vurdering af rækken bag hegnet. De har fået så mange hug, og er blevet yderligere svækket med tørken oveni, at det ikke er realistisk at kæmpe for dem. Til gengæld er der dyb undren over, at man blander tre store og stærke vejtræer ind i det regnestykke. De står i afstand til byggeriet og er fuldt ud levedygtige. Vi bakkes op i, at det er dem vi skal kæmpe for.De to store i sikker afstand til byggeriet i den ene ende.


Det store og levedygtige i sikker afstand til byggeriet, i den modsatte ende.


Ingen af træerne er syge. Det var de heller ikke i 2017, da man søgte om dispensation første gang. Men dengang var et flertal af dem ikke mishandlede og udtørrede oveni. Det er de så nu.

Carlsberg Byen
Carlsberg Byen kører spin i højeste gear. De afleder opmærksomheden fra det væsentlige, lyver raske træer syge, lyver om at der er masser af grønne åndehuller i deres bydel, taler om uvæsentlige detaljer som hvad hestekastanjer kan risikere at fejle, og hvad de vil genplante med i stedet. De minder om at dispensationen er blåstemplet af Vesterbro og Valby Lokaludvalg. De lyver overfor kommunen, når de siger at de ikke ved hvad der er sket med de 19 træer, der sporløst er forsvundet i deres varetægt. Og ikke mindst lyver de overfor deres hovedinvestorer, ved at påstå at alle træerne er syge og derfor skal skiftes ud.

PFA Pension, TopDanmark og PenSam,
Hovedinvestorerne nægter at forholde sig til, at Carlsberg Byen lyver, og henviser fortsat alle deres bekymrede kunder, til Carlsberg Byens spin maskineri. Så længe de kan påstå at de ikke ved bedre, kan de nemlig fortsætte med at bryste sig af CSR og kalde sig samfundsansvarlige. Men ansvar er ikke noget man fralægger sig. Det er på tide at ejerkredsen går i rette med Carlsberg Byen. Og de bør sætte sig ned med vores politikere og finde en god strategi for de resterende træer. For beskyttelsen, plejen og bevarelsen. Takket være kommunen, er det nu kun dem, der kan redde de tre store og raske træer. Og dem skylder de byen.

Bliv ved med at skrive til dem, bed dem om at redde træerne der står i tryg afstand til byggeriet. De to yderste på den ene side og det yderste på den modsatte. Modstå spin og bortforklaringer, vi SKAL simpelthen have reddet de tre træer!


Carlsberg Byen 2014 vs. 2018, fra Miljøportalen.Kontaktinfo på CSR ansvarlige hos hovedaktionærerne, de tre pensionskasser:

 
Tidligere indlæg om sagen:
TMU punkt 16 på dagsorden, referat

I medierne:
Formand for Danske Landskabsarkitekter Susanne Grunkin i Politiken Byrum, 23 januar 2020 ($):
 7 beskyttede træer forsvundet på mystisk vis ved Carlsberg Byen "er det Det Vild Vesten?". 

30.1.20

Det virker!

PFA har som hovedinvestor været de første til at tage kontakt til Carlsberg Byen, for at høre om man unødigt vil fælde raske træer. Og som svar får de en løgn. Det er uvirkeligt, det her. Carlsberg Byen har nu skiftet argument fra at de vil spare penge, til at træerne er syge.

Lad os lige få på det rene: træerne er ikke syge. Ud af de 18, er der nu kun 11 tilbage (ja, hovsa?). Ud af de 11 har de skåret og skadet 5 træer i forskellig grad. Men mindst 6 af de store træer, er stærke og raske og fyldt med liv og dyr. Her er en serie af de dejlige træer som de ser ud lige nu. Knopper på vej for måske sidste gang. De største og stærkeste træer står endda i afstand fra byggeriet, det er gratis at bevare dem!

(Sidste foto er mail adr. til de ansvarlige investorer i Carlsberg Byen, skriv, kæmp, red de dejlige træer!!!)

***** Er der en journalist til stede? *****
Tidligere indlæg om sagen:
TMU punkt 16 på dagsorden, referat

I medierne:
Formand for Danske Landskabsarkitekter Susanne Grunkin i Politiken Byrum, 23 januar 2020 ($):
 7 beskyttede træer forsvundet på mystisk vis ved Carlsberg Byen "er det Det Vild Vesten?". 

28.1.20

Svigt og handling!

Carlsberg Byen P/S har af kommunen fået et rungende ja, til fældning af den bevaringsværdige række af træer på Gl. Carlsberg Vej. Sådan kan Carlsberg Byen P/S nemlig spare omkostningen ved at pakke dem forsvarligt ind, når de bygger. For: A, B, C, F, Ø og Å. Kun DF stemte imod.

Et massivt svigt af byen og træerne, der er blandt de under 1000 i hele København, der overhovedet nyder den beskyttede titel af bevaringsværdig. For at blive det skal et træ skal leve op til strenge krav, og bevaringsværdig er det tætteste vi kommer en fredning. Man erstatter ikke bevaringsværdige træer.

Der er ingen hjælp at hente hos kommunen, men der alligevel håb endnu. For aktiemajoriteten af Carlsberg Byen P/S er ejet af danskerne selv, fordelt på de tre pensionskasser PFA, TopDanmark og PenSam. Alle har de en afdeling for CSR (Corporate Social Responsibility), og det er dem, vi skal have i tale.

Carlsberg Byen P/S
PFA er hovedaktionær (30%). Ejet af deres 1,3 millioner kunder, “en del af vores DNA er at bidrage til en positiv samfundsudvikling”.

TopDanmark (22,5 %) støtter FNs verdensmål, der også omfatter miljø. “Samfundsansvar er grundstenen i vores kerneforretning.”

PenSam (22,5 %) investerer for 400.000 danskere. “Vi ønsker at tage samfundsansvar og bidrage til at skabe et godt afkast på et ansvarligt grundlag.”

Mindst et af selskaberne var ikke klar over hvor grelt deres investering forvaltes i Carlsberg Byen. Som borger og som kunde er det ekstremt vigtigt at kontakte dem, og sige fra. Og bede specifikt om at man lader de 11 træer på Gl. Carlsberg Vej stå. Vi ved at de handler hurtigt, efter dispensationerne, så det skal gå stærkt.

Skriv eller ring til pensionskasserne, og del info med venner og familie der er kunder i PFA, TopDanmark og PenSam. Vi kan nå det endnu!

PS: Hvis man som borger vil gøre noget for at hjælpe kampen for byens træer, så er det lige nu og her. Tanken er ved at være tom, efter syv års kamp mod en kommunal kæmpeblæksprutte, der ikke bare fortsætter sine ødelæggelser men ligefrem eskalerer dem.

26.1.20

Sidste chance for Carlsbergs træer!

I morgen (d. 27 jan.) beslutter vores politikere om Carlsberg skal have dispensation til at fælde resten af de gamle træer på Gl. Carlsberg Vej. De har allerede fældet 7 af dem ulovligt, men beder altså om lov til at fælde resten af den bevaringsværdige trærække, for at spare omkostningen ved at skåne dem. Det er en på alle måder beskidt sag. Forvaltningen har manipuleret naboerne i høringsbrevet, og anbefalet at man lader hensynet til bygherren stå over byens og træernes.

Derfor lyder de tre høringssvar:
Metroselskabet: ingen bemærkninger.
Valby Lokaludvalg: synes at det virker som en god idé at skifte rækken ud med en ny.
Vesterbro Lokaludvalg: dårlig idé at fælde, men gør det bare alligevel da træerne er "skamferede".

Borgerne er rygende uenige! Alle opslag her og på lokaludvalgenes sider har været et råb om at bevare. Skriv til din politiker lige nu. Lad dem vide at de skal sige nej til Carlsberg i morgen. Det er sidste chance.

(Overblik over Carlsberg Byens grund. Så meget har de taget. Dyrelivet er fortrængt, biodiversiteten lider, det er ubegribeligt at de har fået lov.)


Tidligere indlæg om sagen:

TMU punkt 16 på dagsorden 27.1 2020

I medierne:
Formand for Danske Landskabsarkitekter Susanne Grunkin i Politiken Byrum, 23 januar 2020 ($):
 7 beskyttede træer forsvundet på mystisk vis ved Carlsberg Byen "er det Det Vild Vesten?".