20.3.20

At hjælpe et træ

Brandts Klædefabrik, Odense: "Vi prøver at forlænge levetiden på vores træ. Derfor er gartnerne igang med at lave bed omkring lindetræet på Amfipladsen. Der skal kunne komme meget mere vand til rødderne, og vi får sat planter, der gavner træet."


Fra Brandts Klædefabrik's Instagram, se opslaget med flere billeder: her

10.3.20

Luftforurening og træer

1. Kommunen har netop offentliggjort den årlige rapport om luftforurening i København. 224 sider om den giftige luft, uden at nævne træer én eneste gang.

2. CityLab har netop publiceret en artikel om Londons træer og deres store værdi. Ikke mindst målt i hvor meget de afhjælper luftforurening. Her har man undersøgt det til bunds, og ved præcis hvor meget træerne aflaster byen.

Guldkorn:
“Britain’s trees have a value that goes far beyond what you can get from chopping them down”

"..the city’s 8.4 million trees removed an estimated 2,240 tonnes of pollutants (mostly ozone) from London’s atmosphere annually."

“Often when a heritage tree is threatened with removal, you hear, ‘We’re going to plant ten trees to replace it,’” “But younger, smaller trees don’t absorb anything like the same amount of carbon, and five or ten years down the line they’re far easier to get rid of if someone wants the land for something else.”

Det her burde være et fast pensum for bystyret.


https://www.citylab.com/environment/2020/03/london-trees-economic-benefits-urban-cooling-carbon/607525/

23.2.20

Alle vandt!

Bynaturen i København er så udhulet, at vores kirkegårde fungerer som byens lunger og parker. Træerne og biodiversiteten lever i fred for grådige bygherrer og dyrene kan finde føde og levesteder. Men lige før jul gik alarmen alligevel på Bispebjerg Kirkegård. Her er man nemlig i færd med at anlægge en ny urnekirkegård, og det stod til at koste ubærligt mange træer og frodige buskadser. Fældeprikkerne var allerede sat, da det lykkedes os at få kommunen i dialog. Sammen med Dendrologisk Forening, gik vi en tur i området, og sammen blev vi enige om at se om der ikke kunne indtænkes mere af den eksisterende natur. Planen blev sendt tilbage til tegnebordet.

Og nu er den her. En dygtig studentermedhjælper har tegnet på et forslag, som skåner flere af de store træer og skovagtige buskadser. Det er endda endt med, at de har fundet plads til flere gravsteder, så de er selv meget gladere for den nye plan. Alle vinder! Mindst 14 store træer og flere store buskadser er reddede. Og fra kommunen lyder det, at man fremover vil gøre sig mere umage med at tænke flere af de eksisterende træer ind, helt fra start.

Her er et træ-gruppekram til to reddede træer, en prik der har ombestemt sig og en skov af et buskads, der får lov at leve alligevel. Det nytter at kæmpe.12.2.20

Parkering over træer

På Østerbro er man i denne uge i gang med at fælde 26 store og stærke træer, for at udvide vejen og gøre plads til mere parkering. Det politiske flertal “beklager, men det er desværre nødvendigt.” Det er håbløst og pinligt gammeldags at indrette en by efter biler, i denne sag er det dog for sent at redde træerne.

Men på Dantes Plads er der hårdt brug for borgerhjælp! For igen har kommunen besluttet at lade træer fælde for biler. Hele 30 træer står til fældning for en Q-park parkeringskælder, men borgerne har ikke i sinde at give op. De eksisterende 19 parkeringsanlæg i gåafstand af området har endda en meget lille belægningsprocent, det er altså helt unødvendigt med flere. Og gennemføres planen, vil den koste en i forvejen træfattig by 30 dejlige træer.

De har brug for al den hjælp de kan få, støt dem her på Facebook og hjælp dem med at redde træerne og bremse det vanvittige projekt! Find dem på: Dantes Plads' FB-side på Facebook.

(Arkivet rummer ikke Kbh eksempler på moderne byplanlægning med voksne træer, så her er Paris.)


Opdateret:
Et medlemsforslag for at stoppe P-kælderen på Dantes Plads, blev stemt ned 21/11 2019: 
Forkastet med 36 stemmer imod 17. Ingen medlemmer undlod at stemme. 
For stemte: Ø og Å. 
Imod stemte: A, B, F, V, C, O og I.

4.2.20

En skruppelløs og magtfuld elite

Pensionsselskaberne er i en rus, og har forlængst tabt syne af grænsen for al rimelighed og det samfundsansvar de markedsfører sig på. I Carlsberg Byen beskrives de som tørstende efter at opkøbe og udvikle. Og de er ekstremt magtfulde. Når det kommer til pensionsselskaberne, er demokratiet sat helt ud af spil. Ansøgninger om dispensationer er en formalitet, der er ikke noget der hedder nej, man retter ind og giver dispensation på dispensation. Kommunen er nu gået helt bort fra at pakke budskabet ind: det handler alene om hvad der tjener den magtfulde grundejer bedst.

Pensionsselskaberne står heller ikke til ansvar overfor deres kunder. PFA og Topdanmark fylder dem med aftalt spin og PenSam har bare valgt at ignorere det ihjel. Der er ingen svar, ingen ansvarlig kontaktperson, alle veje ender blindt. Man bliver i tvivl om de overhovedet findes?

Ingen ønsker at tage ansvaret for de tre store og raske træer på Gl Carlsberg Vej. Som altså står til en fældning, direkte finansieret af danskernes egen pensionsopsparing.

Carlsberg Byen fra Miljøportalen:


Tidligere indlæg om sagen:
TMU punkt 16 på dagsorden, referat

I medierne:
Formand for Danske Landskabsarkitekter Susanne Grunkin i Politiken Byrum, 23 januar 2020 ($):
 7 beskyttede træer forsvundet på mystisk vis ved Carlsberg Byen "er det Det Vild Vesten?". 
 

1.2.20

PFA Pension, TopDanmark, PenSam, ansvar udbedes!

Her er status på Carlsberg Byens række af bevaringsværdige træer, som TMU i mandags gav dispensation til at fælde, for at spare grundejer omkostningen ved beskyttelsen. Borgerne er i oprør, hvordan kan et nærmest enstemmigt TMU godkende endnu flere ødelæggelser i det område? Og på det grundlag? Hæng i, det er lidt tørt men meget vigtigt.

Politikerne
Vi har hørt fra politikerne, der forklarer at de har truffet beslutningen af frygt for Carlsberg Byen. I den forstand, at Carlsberg Byen har vist hvor villige de er til at smadre beskyttede træer, og hvordan et påfaldende højt antal af dem (19), er forsvundet sporløst fra området. Politikerne har fået at vide af forvaltningen, at alle 11 træer var dødsdømte, og på den baggrund føler de at de har truffet den rette beslutning. Den eneste måde at betinge sig, at der genrejses træer og på den måde undgå at “Carlsberg ville være sluppet afsted med at fælde og skamfere hele trærækken til døde.” Det tangerer afpresning.

Forvaltningen
Forvaltningen (altså kommunen) har fra start haft dette mål for øje. At give grundejeren lov til at fælde, for at optimere sin profit. Man har endda brugt det som et argument i høringsbrevet til naboerne, hvor man også har talt træerne ned og erstatningsmodellen op, og anbefalet et klart ja til dispensationen. De to lokaludvalg Vesterbro og Valby, har uden de rette forudsætninger føjet kommunens ønske. Forvaltningen (kommunen) har med sin anbefaling ikke efterlevet hverken biodiversitets strategien eller træpolitikken, i hvilken man “forpligter sig til altid at passe på, og som hovedregel, at bevare eksisterende træer i København”. Man har tjent bygherren og ikke byen.

https://www.valbylokaludvalg.kk.dk/wp-content/uploads/2019/11/H%C3%B8ringsbrev-f%C3%A6ldning-af-tr%C3%A6r%C3%A6kke-gamle-carlsberg-vej.pdf


Forstpatologen
Red Byens Træer har spurgt en uvildig fagperson med speciale i risikotræer, om træernes tilstand. Forstpatologen deler forvaltningens vurdering af rækken bag hegnet. De har fået så mange hug, og er blevet yderligere svækket med tørken oveni, at det ikke er realistisk at kæmpe for dem. Til gengæld er der dyb undren over, at man blander tre store og stærke vejtræer ind i det regnestykke. De står i afstand til byggeriet og er fuldt ud levedygtige. Vi bakkes op i, at det er dem vi skal kæmpe for.De to store i sikker afstand til byggeriet i den ene ende.


Det store og levedygtige i sikker afstand til byggeriet, i den modsatte ende.


Ingen af træerne er syge. Det var de heller ikke i 2017, da man søgte om dispensation første gang. Men dengang var et flertal af dem ikke mishandlede og udtørrede oveni. Det er de så nu.

Carlsberg Byen
Carlsberg Byen kører spin i højeste gear. De afleder opmærksomheden fra det væsentlige, lyver raske træer syge, lyver om at der er masser af grønne åndehuller i deres bydel, taler om uvæsentlige detaljer som hvad hestekastanjer kan risikere at fejle, og hvad de vil genplante med i stedet. De minder om at dispensationen er blåstemplet af Vesterbro og Valby Lokaludvalg. De lyver overfor kommunen, når de siger at de ikke ved hvad der er sket med de 19 træer, der sporløst er forsvundet i deres varetægt. Og ikke mindst lyver de overfor deres hovedinvestorer, ved at påstå at alle træerne er syge og derfor skal skiftes ud.

PFA Pension, TopDanmark og PenSam,
Hovedinvestorerne nægter at forholde sig til, at Carlsberg Byen lyver, og henviser fortsat alle deres bekymrede kunder, til Carlsberg Byens spin maskineri. Så længe de kan påstå at de ikke ved bedre, kan de nemlig fortsætte med at bryste sig af CSR og kalde sig samfundsansvarlige. Men ansvar er ikke noget man fralægger sig. Det er på tide at ejerkredsen går i rette med Carlsberg Byen. Og de bør sætte sig ned med vores politikere og finde en god strategi for de resterende træer. For beskyttelsen, plejen og bevarelsen. Takket være kommunen, er det nu kun dem, der kan redde de tre store og raske træer. Og dem skylder de byen.

Bliv ved med at skrive til dem, bed dem om at redde træerne der står i tryg afstand til byggeriet. De to yderste på den ene side og det yderste på den modsatte. Modstå spin og bortforklaringer, vi SKAL simpelthen have reddet de tre træer!


Carlsberg Byen 2014 vs. 2018, fra Miljøportalen.Kontaktinfo på CSR ansvarlige hos hovedaktionærerne, de tre pensionskasser:

 
Tidligere indlæg om sagen:
TMU punkt 16 på dagsorden, referat

I medierne:
Formand for Danske Landskabsarkitekter Susanne Grunkin i Politiken Byrum, 23 januar 2020 ($):
 7 beskyttede træer forsvundet på mystisk vis ved Carlsberg Byen "er det Det Vild Vesten?". 

30.1.20

Det virker!

PFA har som hovedinvestor været de første til at tage kontakt til Carlsberg Byen, for at høre om man unødigt vil fælde raske træer. Og som svar får de en løgn. Det er uvirkeligt, det her. Carlsberg Byen har nu skiftet argument fra at de vil spare penge, til at træerne er syge.

Lad os lige få på det rene: træerne er ikke syge. Ud af de 18, er der nu kun 11 tilbage (ja, hovsa?). Ud af de 11 har de skåret og skadet 5 træer i forskellig grad. Men mindst 6 af de store træer, er stærke og raske og fyldt med liv og dyr. Her er en serie af de dejlige træer som de ser ud lige nu. Knopper på vej for måske sidste gang. De største og stærkeste træer står endda i afstand fra byggeriet, det er gratis at bevare dem!

(Sidste foto er mail adr. til de ansvarlige investorer i Carlsberg Byen, skriv, kæmp, red de dejlige træer!!!)

***** Er der en journalist til stede? *****
Tidligere indlæg om sagen:
TMU punkt 16 på dagsorden, referat

I medierne:
Formand for Danske Landskabsarkitekter Susanne Grunkin i Politiken Byrum, 23 januar 2020 ($):
 7 beskyttede træer forsvundet på mystisk vis ved Carlsberg Byen "er det Det Vild Vesten?". 

28.1.20

Svigt og handling!

Carlsberg Byen P/S har af kommunen fået et rungende ja, til fældning af den bevaringsværdige række af træer på Gl. Carlsberg Vej. Sådan kan Carlsberg Byen P/S nemlig spare omkostningen ved at pakke dem forsvarligt ind, når de bygger. For: A, B, C, F, Ø og Å. Kun DF stemte imod.

Et massivt svigt af byen og træerne, der er blandt de under 1000 i hele København, der overhovedet nyder den beskyttede titel af bevaringsværdig. For at blive det skal et træ skal leve op til strenge krav, og bevaringsværdig er det tætteste vi kommer en fredning. Man erstatter ikke bevaringsværdige træer.

Der er ingen hjælp at hente hos kommunen, men der alligevel håb endnu. For aktiemajoriteten af Carlsberg Byen P/S er ejet af danskerne selv, fordelt på de tre pensionskasser PFA, TopDanmark og PenSam. Alle har de en afdeling for CSR (Corporate Social Responsibility), og det er dem, vi skal have i tale.

Carlsberg Byen P/S
PFA er hovedaktionær (30%). Ejet af deres 1,3 millioner kunder, “en del af vores DNA er at bidrage til en positiv samfundsudvikling”.

TopDanmark (22,5 %) støtter FNs verdensmål, der også omfatter miljø. “Samfundsansvar er grundstenen i vores kerneforretning.”

PenSam (22,5 %) investerer for 400.000 danskere. “Vi ønsker at tage samfundsansvar og bidrage til at skabe et godt afkast på et ansvarligt grundlag.”

Mindst et af selskaberne var ikke klar over hvor grelt deres investering forvaltes i Carlsberg Byen. Som borger og som kunde er det ekstremt vigtigt at kontakte dem, og sige fra. Og bede specifikt om at man lader de 11 træer på Gl. Carlsberg Vej stå. Vi ved at de handler hurtigt, efter dispensationerne, så det skal gå stærkt.

Skriv eller ring til pensionskasserne, og del info med venner og familie der er kunder i PFA, TopDanmark og PenSam. Vi kan nå det endnu!

PS: Hvis man som borger vil gøre noget for at hjælpe kampen for byens træer, så er det lige nu og her. Tanken er ved at være tom, efter syv års kamp mod en kommunal kæmpeblæksprutte, der ikke bare fortsætter sine ødelæggelser men ligefrem eskalerer dem.

26.1.20

Sidste chance for Carlsbergs træer!

I morgen (d. 27 jan.) beslutter vores politikere om Carlsberg skal have dispensation til at fælde resten af de gamle træer på Gl. Carlsberg Vej. De har allerede fældet 7 af dem ulovligt, men beder altså om lov til at fælde resten af den bevaringsværdige trærække, for at spare omkostningen ved at skåne dem. Det er en på alle måder beskidt sag. Forvaltningen har manipuleret naboerne i høringsbrevet, og anbefalet at man lader hensynet til bygherren stå over byens og træernes.

Derfor lyder de tre høringssvar:
Metroselskabet: ingen bemærkninger.
Valby Lokaludvalg: synes at det virker som en god idé at skifte rækken ud med en ny.
Vesterbro Lokaludvalg: dårlig idé at fælde, men gør det bare alligevel da træerne er "skamferede".

Borgerne er rygende uenige! Alle opslag her og på lokaludvalgenes sider har været et råb om at bevare. Skriv til din politiker lige nu. Lad dem vide at de skal sige nej til Carlsberg i morgen. Det er sidste chance.

(Overblik over Carlsberg Byens grund. Så meget har de taget. Dyrelivet er fortrængt, biodiversiteten lider, det er ubegribeligt at de har fået lov.)


Tidligere indlæg om sagen:

TMU punkt 16 på dagsorden 27.1 2020

I medierne:
Formand for Danske Landskabsarkitekter Susanne Grunkin i Politiken Byrum, 23 januar 2020 ($):
 7 beskyttede træer forsvundet på mystisk vis ved Carlsberg Byen "er det Det Vild Vesten?".