7.8.21

Efter 8 år

Det er her vi er efter 8 års kamp: Ødelæggelserne i vores by eskalerer i et afsindigt tempo, vi bygger i og udhuler vores parker og grønne områder, og sætter fortsat 0 kr af til at beskytte og bevare de eksisterende træer. Naturplejen er skåret helt ind til benet. Vi har stadig ikke noget så basalt som et trækort, et fuldt overblik over den grønne infrastruktur. Vi kalder agern for træer og behandler vores træer som ukrudt. Dem der har fulgt med ved, at listen er endnu længere og mere deprimerende. Men uden politisk vilje til at ændre det og betydelige midler bliver det ikke bedre. Og det interesserer dem simpelthen ikke, så enkelt er det.

Det er tid til at erkende, at det her ikke nytter noget. Det er ét skridt frem og tre tilbage. Og det er for hårdt. De menneskelige omkostninger for store og grænsen er bare nået. Hele arkivet med alle sine kampe og erfaringer bliver selvfølgelig gemt og kærligheden til og bekymringen for byens træer vil altid være der. Måske genopstår bevægelsen i en anden form, en anden dag.

Tak for kampen til alle der fulgte med.

fra
Sandra3.8.21

Alarm i Vanløse!

Fire 80 år gamle robinietræer fældes lige om lidt for et klimaprojekt. Der skal stå nogle containere. Naboerne er ulykkelige og en af dem er endda en tidligere vejchef i Københavns Kommune. Han véd at det kan lade sig gøre at bevare dem. Der er udpeget alternativer og gode løsninger, det kræver bare at man gør sig umagen. 
 
Kom nu, København!
 

 

31.7.21

Nye træer, en halvhjertet branding øvelse

Over hele verden vågner byer og erkender at vi ikke kan klare os uden træer. De er livsvigtige. Træernes kroner svaler, skygger og renser luften, de optager vand og fanger partikler vi ellers dør af at indånde. De forlænger vores liv og gør dem bedre. 
 
Men målet om nye træer er for mange blevet en halvhjertet branding øvelse. Bloomberg CityLab har talt med flere byer og undersøgt hvordan det egentlig går, og de lægger ud med København. Her har vi planlagt at plante 100.000 træer før 2025. Status:
 
“Vi har indtil videre plantet 61.600 træer, 58.000 af dem i byskoven på Amager”.
 
Hvad de færreste er klar over: de 58.000 “nye bytræer” er i den her størrelse. De er sået i en stribe overskudsjord fra metroen, langt ude på Amager. Første hug døde i tørken for et par år siden, så de såede nye. 
 

Det bliver spændende at se om vi vitterligt får en skov om 30 år. Men det løser ikke vores akutte problem i byen: Vi mangler en sund, grøn infrastruktur. Vi mangler store velplacerede vejtræer med fyldige kroner, og vi mangler midler til at pleje og beskytte dem. 
 
Men indtil videre sættes alle kræfter fortsat ind på at brande København som "grøn" og pure afvise, at vi overhovedet har et problem.
 

Link: What happens after pledges to plant millions of trees?

 

25.6.21

En stadsgartner til Kbh, for og imod

København er kommet et skridt nærmere en stadsgartner. En på øverste niveau, med overblikket og ansvaret for byens træer og deres trivsel, der sammen med stadsarkitekten former vores by og grønne infrastruktur. 
 
Det er utroligt at vi i årtier slet ikke har haft en, og det trækker sine tydelige grå spor over vores by. Men nu sker der måske noget. Stemmerne for at gå videre med ansættelsen af en stadsgartner i København fordelte sig sådan:
 
For stemte: A, Ø, Å, B og F.
Imod stemte: V, C og O.
 
Imod-stemmerne har været modstandere fra starten af forslaget, med den ubegribelige begrundelse: "vi har ikke brug for endnu en smagsdommer, det er spild af penge". Bare så man ved hvad man får, når man sætter sit kryds til næste kommunalvalg i november.
 
Et lille udsnit af hvordan flertallet prioriterede at forvalte formuen, da opgaven var at finde besparelser i naturplejen (udsnit af prioritering i 2019, budget 2020 for Kbh). 6,3 mio. kr til E&Y. Der i øvrigt for de midler fandt frem til at man kunne spare på driften hvis man fældede træerne.
 
 
 
Og lidt smukt til øjet, så det ikke falder ud:
 
 

 
Link til behandlingen:
 

 

21.6.21

Herlev Stillads og KEA igen

Forskellen på sidst da vi talte om Herlev Stillads Aps og de alvorlige skader på træerne i Stevnsgade 17 (bygherre: KEA - Københavns Erhvervsakademi), og i dag? Nu VED de at deres adfærd er dybt skadelig, de er bare totalt ligeglade. Se en slem skade har de lavet i dag?! Flere har delt dokumentation.

Bygherre var ellers ude og beklage meget. Herlev Stillads Aps var en blanding af rasende over at være udstillet og i højt humør over at nogen kunne hidse sig op over så lidt. Har kommunen løftet en finger i den her sag endnu? Meget lidt tyder på det.
 
Og *derfor* har vi så få vejtræer i København.
 
 


18.6.21

Dokument: "GUIDE: BLOMSTER UNDER GADETRÆER"

Så lykkedes det! Det startede med en vild bekymring for vores plagede vejtræer, i forbindelse med biodiversitets puljen og invitationen til at dyrke blomster i vejtræernes bede. Udsigten til uoverskuelige ulykker ved gravearbejde i deres livsvigtige rødder.

Men nu har kommunens dygtige fagfolk grebet muligheden for at lære borgerne lidt om træer. Specifikt hvordan man planter blomster i deres bede, uden at gøre dem fortræd. Det er så godt! Der er ikke noget link til en online version endnu, men deleiveren lader sig ikke tøjle et sekund længere, her er den:

(Kopieret tekst fra kommunens fine nye guide, afventer link til online version)


Et gadetræ kæmper hver dag med mange udfordringer fra bymiljøet. Lige fra luftforurening til cykler, salt, hunde og mennesker. Gadetræet skal også klare sig med begrænset plads under overfladen til rødderne. Derfor skal vi passe ekstra godt på jorden omkring træerne, for det er gadetræets eneste kilde til næring, luft og vand.

 • -  Hvis du vil så eller plante blomster eller lægge løg i bedet må du gerne det, men plant ikke tættere på stammen end 70 cm og vær forsigtig og opmærksom på træets rødder, når du graver i jorden. Du skal bruge en håndskovl eller planteske til plantningen.

 • -  Hvis du vil plante i stedet for at så frø, skal du vælge små potter max 9 cm potter, da større planter kræver for meget gravning omkring træet.

 • -  Brug en håndkultivator eller greb til at løsne de øverste 5-10 cm af jorden, så jorden løsnes så vand og luft kan nå rødderne.

 • -  Du må ikke grave dybere end 5-10 cm og du må ikke bruge en spade, der skærer rødderne over.

 • -  Du må gerne lægge frisk, ren jord, eller sand ovenpå i et lag på ca. 5 cm, men du må ikke lægge det op ad træets stamme og du må ikke lægge mere end 5 cm på, da træets finrødder skal have adgang til luft og vand og kan blive kvalt af den nye jord.

 • -  Husk at vand grundigt bagefter.

  DU MÅ IKKE:

  - Skade rødderne på træet på nogen måde. Selv små skader kan være en indgang til svampe der nedbryder træet.

  - Plante flere træer eller store buske, da de udgør for stor en konkurrence om vand og næring

 • -  Sætte et fast hegn omkring bedet uden tilladelse. Du må gerne trække en snor, for at markere at du har plantet.

 • -  Du må ikke plante noget der bliver så højt, at det kan gøre det svært for trafikanter at orientere sig.

  Du skal altid spørge først inden du går i gang, så du sikrer dig at dem der passer træerne ved, at du har sået eller plantet. Det kan også være der er særlige planer for dit gadetræ, som du ikke kender til. Måske er der sikkerhedshensyn der gør at lige netop dette bed ikke kan plantes til.

  Her kan du henvende dig for at blive sendt videre til den rette forvalter: (email kan læses på foto herunder, så undgår vi at bots samler den op)1.6.21

Blomster i træernes bede, en guide på vej

Et snigkig på kommunens kommende guide til blomster plantning i træernes bede. Så vi får vores blomstersus og biodiversitet, uden at skade træerne. Det var lige hvad der manglede, og nu får vi det. Man bliver så glad!
 
 

29.5.21

Kys og roser!

Det her er et pragtstillads! Se hvor de har gjort sig umage med at passe på træerne? Det kan nemlig godt lade sig gøre. Kys og roser til bygherre, Tømrerfirmaet Paulsen A/S og Barberens Stilladser A/S. (Værnedamsvej/Frederiksberg)
  

30.4.21

Borger information: De Gamles By lokalplansforslag, høring indtil 5 maj.

Kommunen har besluttet at udarbejde en ny lokalplan for De Gamles By på Nørrebro. Det sker for at opføre flere store kommunale byggerier på arealet. En trefaget skole og et diabetes center der også skal tage imod hjertepatienter, og betjene hele byen. Med al den trafik og parkering på terræn der følger. 
 
De Gamles By fungerer som hele Nørrebros sparsomme åndehul, ingen lokale ønsker hele to megabyggerier i netop det område. Men kommunen konkluderer selv at de to byggerier "ikke vil udgøre en væsentlig ændring af det eksisterende miljø". Lige nu og indtil d. 5 maj, har man muligheden for at afgive høringssvar på lokalplanen. Man kan gøre det så kort eller langt som man vil, og alle svar indgår i den videre behandling af planforslaget.
 
Skriv dit høringssvar her: De Gamles By - lokalplanforslag
 

 

9.4.21

Ødelagte vejtræer i Stevnsgade

En af grundene til at vores vejtræer bukker under: hensynsløs omgang med deres bark, grene og rødder. Tre usædvanligt store (for København) vejtræer i Stevnsgade flåede og alvorligt skadede af et stilladsfirma, der er åbenlyst rygende ligeglade og ikke retter ind.

Hvor er kommunen i beskyttelsen af vores vejtræer, her? Hvis man er glad for træer og har brug for et stilladsfirma, så skal man nok overveje at springe Herlev Stillads APS over. Og hvad siger bygherren KEA Københavns Erhvervsakademi?
 
Delt indlæg:
KEA har haft et byggeri på deres ejendom i Stevnsgade 17. Stevnsgade er i den ende karakteriseret af en flot række træer. Desværre har opsætningen af stillads og arbejdet på bygningen betydet store skader på i hvert fald 3 af vejtræerne. Jeg har tidligere haft fat i kommunen - men de har ikke rigtig interesseret sig for det. I dag er de i gang med at pille stilladset ned og jeg kan se at endnu en stor gren er ødelagt. Jeg spurgte arbejderne - og de var ligeglade - de sagde at "det er hvad der sker".
  Opdatering 14 april 21, et svar fra bygherre KEA: 
 
Vi er rigtig kede af og ærgerlige over de skader, der er kommet på træerne, og vi tager dem meget alvorligt. Det har vi påpeget over for både byggerådgiver, hovedentreprenør og stilladsfirma. Vores lokalmiljø – også træerne – betyder meget for KEA og vores studerende, og vi er bestemt ikke ligeglade med skaden. KEA tager via vores byggerådgiver kontakt til Københavns Kommune – det er kommunens træer – for at afklare og koordinere opfølgning.
 
Med venlig hilsen
Københavns Erhvervsakademi

5.4.21

Et højdepunkt mindre

På Dr. Louises Bro fortæller skilte at det smukke rækværk om brohjørnerne skal repareres. Hjørner med store træer og frodige blomsterende buske. Processen indebærer at man nænsomt graver ca ti cm ud fra de brede sten af granit, og holder al tung trafik nede på grusarealet. Så vidt, så lettet. Men kommunen har på eget initiativ besluttet at den store og smukke syrenbusk på Tiberen’s hjørne, måtte flyttes. Ikke fordi det var strengt nødvendigt, man kunne sagtens komme til og udføre arbejdet, men fordi dens rødder skubbede en anelse til stenene. Så væk med den.

Syrenbuske kan blive 200 år gamle, den var så godt på vej. Nu ligger dens vildskab amputeret, med alle de små knopper på spring. Det rolige rum den skabte er væk. Det store partikelfilter mod den tunge trafik er fjernet. Insekter og fugle har et sted mindre at være og et af broens absolutte højdepunkter skal nu bruge flere år på at overleve og (forhåbentlig) komme tilbage med sit magiske flor. 
 
De har dog besluttet at den ikke skulle dø, men for at den skal have en chance for at overleve flytningen, har man skåret den helt i bund så rødderne kan koncentrere sig om at reetablere sig. Spørgsmålet er, hvordan kan man overhovedet finde på at træffe så ulykkelig og totalt unødvendig beslutning? Endda midt i et fokus på manglende biodiversitet? Busken udgjorde også en beskyttelse for træerne, ved at blokere for trafik, nu er der græsplæne hele vejen ind. Byens buske er ikke kun vigtige for byens udforming, men også for træerne, insekterne og dyrelivet. Og for os. Øv, København.
 
Fotos af ødelæggelsen, resterne, et fra google streetview der viser fylden som den var og det marginale pres på kantstenene og det flor vi kun kan håbe på genopstår en dag om mange år.
 
PS! Det her er ikke skrevet med had til nogen, mindst af alt gartnerne, der hver dag pusler om vores træer, forlænger deres liv og vander dem når de er tørstige. Det er for at vise dem og kommunen hvor kede af det vi bliver, og at der bør ændres praksis i de her sager. Lad naturen brede sig på egne præmisser, så må driften koste det mere og belægning rykke sig den smule.
 

24.3.21

Blomsterbede i træbede? Spørgsmål til kommunen/OPDATERES

For at imødekomme borgernes sult efter bynatur, biodiversitet og bare noget grønt, har kommunen lavet en biopulje. Her har man afsat hvad der i et kommunalt budget udgør de rene pebernødder, til at støtte forskellige tiltag. Et af dem er, overfladisk beskrevet: "planter og frø til at etablere bede omkring gadetræer".

Gadetræer har ekstremt trange kår og i forvejen alt for små plantehuller. Finrødderne som de får næring igennem, bor i overfladen af jorden. Hvis man graver dem over, graver for tæt på stammen, graver for dybt eller skovler for meget jord på bagefter, så rødderne ikke får ilt, så er der overhængende fare for at træet tager skade eller ligefrem går ud. Det er ingen jo interesserede i. Så for at ingen gør skade på vores dejlige bytræer, er spørgsmålene til kommunen nu: 
 
Hvordan graver man korrekt i et gadetræs bed, uden at skade træet? Afstand til stammen, dybde og max jordlag? Er der en grænse for, hvor gamle træerne må være, når man graver under dem? Hvilke instruktioner gives? Er retningslinjerne udarbejdet med en arborist?

Dette indlæg opdateres når der kommer konkrete svar (udenomssvar deles ikke). Og når vi får svar, så skal de bare deles så vidt og bredt som muligt, så vi ikke får gjort skade i vores forsøg på at gøre noget godt.
 
Opdateret: Der er ikke kommet svar på de konkrete spørgsmål, vi er blevet anbefalet at læse en bog om emnet, og at "eventuelle instrukser udarbejdes ...målrettet et konkret projekt og fremsendes sammen med tilsagnet om støtte – naturligvis såfremt der er opnået støtte og såfremt det vurderes, at en instruks er påkrævet."

Ved en gentagelse af spørgsmålet er seneste svar pr. 24 marts: "du får alene svar, hvis jeg vurderer, at henvendelsen tilfører væsentligt nyt med henblik på en eventuel videre dialog."

Altså ingen svar på vores spørgsmål. Men det er også en slags svar: Man har ikke tænkt planen igennem og udarbejdet kriterier for forstyrrelse af træbede. Fortsættelse følger.
 
 

 

21.3.21

Hjørnebøgen opdatering

Så skete det omsider: Hjørnebøgen fik sin beskyttelse! Sikker (hvis respekteret) under de næste 3+ års megabyggeri af Sølund. Hurra!


 

12.3.21

Sølund Hjørnebøgen i fare!

Hjørnebøgen på Sølund grunden ved søerne er lige nu i overhængende fare! Alle de andre træer der skal bevares i byggeriet har fået fine afspærringer, men den 150 år gamle bøg på hjørnet fik bare et stykke plastik bånd og en formaning med på vejen. Og nu sker ulykkerne hurtigere end nogen kan nå at bremse dem.

Hele området under bøgen skulle jo være spærret helt af. Den har kun det lille lod jord at gro på, og bøgetræer er særligt følsomme med deres jord og rødder. Især de gamle. I dag er der så smidt byggeaffald under det og der er dybe spor efter tung trafik med larvefødder, der komprimerer rødderne netop som de gør sig klar til foråret. De har gravet alt for tæt på, knækket grene af og fjernet hele den naturlige beskyttelse som busken og hegnet ud mod søerne gav. Og den sølle "beskyttelse" af et plastikbånd er pillet af.

Det er en katastrofe. Én ulykke var ellers allerede afværget på grunden for nylig, men fordi der *stadig ikke* er sat den fjerneste form for beskyttelse op udefra, anser de forskellige arbejdshold området som ubenyttet. Seniorprojektlederen og kommunikations afdelingen er orienteret og håbet er at der nu endelig bliver sat ordentlig beskyttelse op.

Vores dejlige hjørnebøg! Åhnej.
 
 

 (Fortsættelse følger)
 
 
 

6.3.21

46 vejtræer fældes, 2 min og 44 sek spares

Så er der revideret forslag til Tagensvej udvidelse, "for bedre bus og cykelfremkommelighed". Hvor 46 træer fældes, 2 stoppesteder nedlægges og cykelsti og fortov flere steder indsnævres. Gevinst: anslået tidsbesparelse på 2.44 min. morgen/1.35 min. eftermiddag.

Hvor meget af den gevinst kunne man opnå ved at nøjes med at nedlægge de to stoppesteder og lade resten være? Eller måske reducere plads til biler på strækningen? Det er som om vi ligefrem søger efter grunde til at fælde vejtræer i Kbh.
 
Fra mødematerialet, linket flyttes straks efter mødet til referat, i skrivende stund virker det.


 Bilag til mødematerialet, med fuld oversigt over alle træer der fældes. (Linket ændres efter mødet)

OPDATERING:
 
Sagen blev udsat.
 
ENDELIG OPDATERING, 16 marts 2021:
 

(Tak til Å for forslag om at redde 18 vejtræer i projektet)

Ændringsforslaget (ÆF1) blev godkendt med 10 stemmer mod 1. Ingen undlod at stemme.
For stemte: A, B, C, F, O, V og Ø. Imod stemte: Å.


15.2.21

Forsvar og angreb

Nu bliver der omsider sat ord og tal på, hvor grelt det står til med bynaturen i København. SMV Danmark har i samarbejde med Danske Anlægsgartnere udarbejdet en analyse af de grønne områder i bl.a. København, og den viser et drastisk fald på 14% pr indbygger, i perioden 2011 til 2018. Og også Danmarks Naturfredningsforening tager nu vores trængte bynatur i forsvar, med henvisning til de sorte tal.

Sådan en analyse er jo en gave og et værktøj for en sort kommune på afveje, og burde fungere som en øjenåbner. Men i stedet sker der nu det utrolige, at flere partier i Kbh går til angreb på budbringeren. Fremfor at forholde sig til problemet, går de altså i spinkrig mod DN for at tale bynaturens sag. 


Første artikel i Berlingske fra 4 feb. (ikke låst) fulgt op med en ny d 14 feb. (låst).

Blandt de helt uvirkelige kommentarer fra Socialdemokratiet finder vi: “Der er nemlig – stort set – ikke i perioden blevet mindre bynatur i København.” Man forholder sig slet ikke til den virkelighed som alle andre borgere i København lever i. Den hvor man masseaffreder naturreservater for profit, giver dispensation til afskovning af hele bydele (som pensionskasserne i Carlsberg Byen), hvor man udhuler vores parker for at lave beton klimaløsninger og bebygger haver over hele byen (Amager, Emdrup, Brønshøj, Nørrebro). Hvor den politiske prioritering går ud på at fælde vejtræer på stribe for at udvide veje og anlægge parkeringspladser. Senest har de ignoreret den massive folkelige modstand og vedtaget at bygge på Amager Fælled og at placere en indhegnet kunstgræsbane i den fredede Nørrebroparken (sidste håb: Fredningsnævnet).

Det er helt vanvittigt. Vi skal til valg til november og borgerne beder om at der kommer fokus på bynaturen i valgkampen. Og så vælger de at angribe?

Analysen kan både downloades og læses online her, og det er godt stof: Færre grønne områder til beboerne i hovedstaden.

30.1.21

Sidste chance i Nørrebroparken

De sidste grønne rester forsvinder på Nørrebro, hurtigere end borgerne fatter. Parkerne bliver til klimasikrings bassiner og bebygges og de grønne arealer bliver til parkeringspladser. 
Fordi man har sovet i timen under byplanlægningen, er der ikke reserveret arealer til sport, og nu tager man dem så fra parkerne. Der er planlagt to kunstgræsbaner til fodbold. En i Hans Tavsens Park (på gråt areal) og en mere i Nørrebroparken, på den sidste solbeskinnede plet. Et fælles åndehul på 3800 m2 delt af over 80.000 borgere, forsvinder. Hvis københavnerne ikke slår ring om Nørrebroparkens sidste træer og frie grønne areal lige nu, så har vi fortjent den betonørken vi får. Man kan sende sit budskab med så lidt som en underskrift. Vise politikerne at det her er *ikke* hvad vi ønsker.
Til politikerne: Start med den planlagte bane i Hans Tavsens Park, og find en bedre placering til den anden. Et tag, en P-plads eller et gråt areal lidt derfra. En cykeltur på 5-10 min. til bold, slår vel ingen spiller ud?

Skriv under her og spred ordet til alle der godt kan lide at trække vejret:  

 


Borgerfoto af parken på en aprildag.

OPDATERET:

Indstillingen blev godkendt med 53 stemmer mod 1. 1 medlem undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, B, F, V, Å, C, O, Løsgænger Kåre Traberg Smidt og Løsgænger Peter Dits Christensen

Imod stemte: Løsgænger Kasandra Behrndt-Eriksen

Undlod at stemme: Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti

 


Det vil sige at Fredningsnævnet nu er den sidste chance for at redde Nørrebroparken.
 
 

23.1.21

En lydhør bygherre

Det var lige ved at skride på Sølund grunden, med Dametræet og den gamle bøg. 150+ år gamle træer skal nemlig have meget mere end et par køreplader og gode intentioner. Deres rødder må ikke mases eller graves over og man må slet, slet ikke komme nær nok til at kunne skade barken. Derfor skal der en arborist (specialist i træer) med helt fra start. *Før* man indretter byggepladsen. 
 
Heldigvis lyttede bygherre på Sølund grunden til vores nødråb, en arborist blev tilknyttet og byggepladsen tegnet helt om. De tunge containere på den oprindelige plan (foto) blev flyttet væk fra træernes drypzoner og der er nu sat hegn op i et stort område om alle de træer man vil bevare.
 Katastrofe afværget.


Se Dametræet i P1 Natursyn’s lille video her (link).

Tidligere indlæg om Sølund, med de nyeste øverst:
Sølund og Dametræet, 4 december 2020
Endelig fri!, 10 maj 2016
Hvad vi har lært, 22 februar 2016
Jaaaaaaaaaaaa, 17 februar 2016
Skæbneafgørelsen, 16 februar 2016
Ikke godt nok!, 12 september 2014
Må ikke fjernes, 24 maj 2013
Må vi bede om en ommer?, 23 marts 2013
Sølund, 26 februar 2013
 
 

31.12.20

Dronningens nytårstale

Denne gang satte vores Dronning altså en virkelig tyk streg under vigtigheden af vores natur. Og også den nære. Selv træerne blev nævnt. Royal støtte, det bliver hverken finere eller mere påskønnet. ♥

Jeg tror at mange har fået øjnene op for vores dejlige natur - og for den ro, den kan give os i en presset situation. Sommetider “lige om hjørnet”.

 


Rigtig godt nytår!

 

 

27.12.20

En enkel løsning

Syv år med konstruktive forslag og forsøg på dialog er slut. Der er simpelthen grænser for, hvor mange gange man kan løbe hovedet mod den samme mur. Så den her er til borgerne. En simpel søgning på "rooftop soccer fields".

Og bum: tage over hele verden omdannet til sportsarealer, til især børn og unge.


Så enkelt kan det løses, man bruger uudnyttet plads og grå arealer. Der er ingen undskyldning for at smadre en fredet park, og for at frarøve en i forvejen grå bydel grønt areal.

De har timet det dygtigt, vores politikere. Kortsluttet en demokratisk proces og presset ødelæggelsen af Nørrebroparken igennem på sidste møde før ferien. Samtidig med de små donationer til lokaludvalgene, så er skuffen nemlig lukket på dem.

De fatter endnu ikke, at det her var dråben.