11.5.15

Dagen før dagen

Vi har med klar borgerstemme tilkæmpet os en chance for, at bevare nogle af vores fældningstruede træer på hjørnet af Møllegade og Guldbergsgade, i morgen. Men hvilke? Det er givet, at vi skal vælge vores kamp.

De 14 truede træer i ombygningssagen, udstiller kernen i problemet: nemlig at der ikke er nogen overordnet plan, for byens træer. Den ene afdeling skal løse én slags opgave, her med cykelsti, og så må en anden bagefter prøve at få de resterende træer til at overleve, så godt de kan. Med en klart formuleret plan for byens træer, kunne anlægsarbejde koordineres. Så mange træer kunne skånes, og afsatte midler bruges bedre.

Anlægsomkostningerne for et nyt Københavner træ er 75.000 kr, med udbedring af jord. Alligevel dør de fleste vejtræer før de fylder 7 år. Vækstbetingelserne er for hårde, med saltning, påkørsler og tætstampet jord, delt med kabler og rør. Derfor er det så uhyre vigtigt, at værne om de vejtræer, der er tilbage.

Ove Løbner fra Danmarks Naturfredningsforening’s anbefaling, vil vi kæmpe for at bevare dem langs muren, på begge sider. Her har træerne været skånede for salt og påkørsler, og haft ro til at rodfæste sig. De har nået en modstandsdygtig størrelse, og kan med en smule planlægning overleve i de næste 80 år, som vejtræer. Hvis vi derimod fjerner dem nu, kommer der aldrig til at vokse træer der igen. Det alene, burde være grund nok til, at kommunen besinder sig.

Foto fra kommunens eget dispositionsforslag fra 2013, se en frodighed!

PS! Banneret blev tungt af regn og klappede sammen, men nu er det oppe igen. Det er nemlig vigtigt, at vi alle sammen holder øje med træerne, og larmer når de er truede.Link til mere Møllegade, med de nyeste indlæg først:
Seneste udvikling i sagen om de 14 truede Nørrebro træer

Find os på Facebook: her.

No comments:

Post a Comment

Onde spam robotter ingen adgang.