7.8.19

Fagfolk til alt og midler til det hele

Noget af det første, besøgende lægger mærke til i København, er fraværet af bynatur. Det er som et slag i ansigtet. Som københavner er det omvendt en fornøjelse, at besøge andre storbyer. Stockholm var ingen undtagelse, overalt var der glade træer. Store træer med fyldte vandingsposer, der kvitterede med et brus af grønt. Fyldige kroner, med alle tegn på trivsel. Man havde jo nærmest glemt, hvordan det ser ud.

Alle træer på hjørner eller bare vendt ud mod trafikken, havde værn i form af metal. Og alle træer havde brede riste om stammen, der forhindrer komprimeret jord. I Stockholm har bystyret også udarbejdet klare retningslinjer for, hvordan man må behandle træerne. Et dokument på 44 sider, til brug for de forskellige forvaltninger, der skal sikre et højt kvalitetsniveau i plejen.

Her står der: “Det er i særdeleshed vigtigt at personalet har faglighed, ressourcer og vidensgrundlag for at kunne træffe de beslutninger, der bidrager til byens overordnede mål." Med andre ord: fagfolk til alt og midler til det hele.

Alt er offentligt tilgængeligt så intet forhindrer andre og mere tilbagestående byer i, at lade sig inspirere. 
Sikkerhedsværn, selv ind mod en plads. Fordi man ved, at her færdes tung trafik.


Klar besked.


Link: Stockholms Träd. (her findes links til flere pdf moppedrenge, med anvisninger)
No comments:

Post a Comment

Onde spam robotter ingen adgang.