13.2.18

Alarm på Blegdamsvej!

På Blegdamsvej udvides busbanen lige nu, og en brolægger har fået til opgave at grave asfalt op og flytte kantstenene. Det berører 15 vejtræer, flere med vitale rødder filtret ind i den beton som kantstenene er sat i. River man den op, slår man træerne ihjel. Kommunen har instrueret brolæggerne i at håndgrave nær træerne, så vidt så godt, men indsatsen er ikke koordineret med trækyndige. Ingen har fortalt dem hvad træerne kan tåle.

De gik i gang i dag, og er selv stoppet ved de to træer i billedet her, fordi de kan se at de ikke overlever, hvis de løser opgaven. Parkforvalteren er nu pinget, og håbet er at nogen når at koordinere den her sag, før det er for sent. Vejtræer er så svære at få op i den størrelse og nye koster 75.000 kr pr stk, at anlægge. Det er over en million kr.?!

Kan vi snart få det bygge- og anlægs- prep team prøvet af? Alternativt kunne man stoppe med, at sætte vores gartnere til at rydde skrald op, og i stedet sætte dem til at overvåge og beskytte byens udsatte vejtræer?

No comments:

Post a Comment

Onde spam robotter ingen adgang.