10.6.16

Et inspirationskatalog

I anledning af Københavns nye træpolitik, vil vi opbygge et inspirationskatalog til vores politikere. Her kan de orientere sig om andre byers løsninger, til beskyttelse og bevarelse af gadetræer. Og gerne sætte midlerne af, til at matche dem. Vi lægger ud med en stribe fra Paris, taget i april og august:

De nye træer:
Nye træer får k æ m p e afskærmede bede, med vild natur. Der skiltes, orienteres og formanes: her skal passes meget på, et træ skal gro. Når det har fået rodfæste, fjernes rammen, og der lægges rist på for beskyttelse af rodzonen, så de unge rødder ikke dør i komprimeret jord. Og der sættes selvfølgelig gitter op om stammen. 
 Et fint, vildt bed til et nyplantet træ. Paris i august udgaven.


 Først anlægges det store bed, og der skærmes af. Så plantes træet, og der skiltes. Paris i april.


Når træet har fået rodfæste, fjernes hegnet. Paris i april.


Så får fortorvet lidt plads tilbage, der lægges en rist i rodzonen, og sættes gitter op til beskyttelse af stammen og den sårbare unge bark. Paris i april.


Spritnyt set up. Paris i april.

De voksne træer:
De voksne træer får også beskyttelse, mod trafik og parkerede biler. Smukke, svungne jern installationer, der indimellem tager nogle hug, der ellers ville have kostet træet uoprettelig skade.


Her har risten ikke kun den funktion at den aflaster rodzonen, den bruges også til at montere parkerings- og trafikværnet.

  
Hvert andet træ har en afskærmning, og bilerne holder som man kan se så tæt på som de kan. Uden jern, havde biler uundgåeligt skrabet træerne og de var blevet ramt af bildøre m.m.

  
Genial ramme, der tillader at man monterer bilværn, uden at grave i rodzonen.

  
En anden model, der her har reddet et stort platantræ.

Vejarbejde: 


Det er ikke til fortolkning hvor man må grave og aflæsse tunge sten og maskiner. Klare og respekterede grænser!

I Paris behandles træerne retteligt som en del af infrastrukturen. Som en investering, og med stor respekt. Det her, er hvad der skal til, for at udsatte gadetræer kan overleve og trives. Intet mindre.

Rigtig god weekend.

No comments:

Post a Comment

Onde spam robotter ingen adgang.