17.6.15

Red Møllegades træer, skriv under

Så har vi søsat vores første underskriftindsamling!

Vi er nået til endestationen i vores dialog med projektlederne bag Møllegade projektet på Nørrebro, hvor kommunen vil fælde 14 ud af 17 store, levedygtige træer. Det gør de for at lave en smutvej til cyklister gennem De Gamles By. Planen er, at rive en del af hjørnevæggen ved Guldbergsgade/Møllegade ned, fælde 14 træer, inddrage et par kolonihaver og flytte børnene om på den anden side. På den måde kan man lave en åben flisebelagt plads, med en asfalteret cykelvej i midten.

Fra start.
Siden vi hørte om projektet første gang sidste vinter, har vi forsøgt at blive hørt. Vores bekymring var, at man ikke tænkte træerne ind fra start, og den har vist sig at holde stik. Dengang hed det at møderne var forebeholdt en udvalgt sammensætning af lokale grupper. Deriblandt Miljøpunkt Nørrebro, der forsikrede os, at man ville kæmpe for træerne.

Undervejs.
Fra sidelinjen har vi set, hvordan forslagene til pladsen blev stadigt mere barberede. Det måtte følgegruppen bøje sig for, fordi den tilstandsrapport de havde efterlyst, afslørede at træerne var i “en gevaldig dårlig forfatning”, og til fare for borgerne. I december står det klart at vi er på vej mod en ren afskovning. Vi beder projektlederen om en opdatering, og får besked på at træerne er syge, de har travlt, og vil gerne have fred til at arbejde. De får fred. Vi kontakter Danmarks Naturfredningsforening, der inspicerer træerne, og konstaterer at de er sunde og raske.


Herefter bliver dialogen anstrengt. Projektlederen bliver, konfronteret med sin usande tilstandsrapport på træerne, rasende og beder os om ikke at dele det på de sociale medier. Det ender med at hun råber og smider røret på. Vi skriver til træernes borgmester Morten Kabell, for at gøre det klart at planen er bygget på urigtige informationer. Projektlereden indkalder os herefter til møde under den vildledende overskrift “mulig bevarelse af træer”. Et møde, hvor det fremgår at budgettet for denne plads fra start har været urealistisk småt, og at planen om at fælde 14 træer ligger fast.

Efter dette møde følger også svaret på vores brev til borgmsteren, besvaret af projektlederne selv. De mener at processen har været god, at borgerne er hørt, og man undgår helt at røre ved kernen af problemet, nemlig at der er løjet om træernes tilstand. Til gengæld vedlægges et notat til borgmesteren, hvor der pludselig står, at seks træer bevares, og 11 fældes. Altså én historie til borgerne og en anden til borgmesteren.

Endestationen.
Vi skriver og beder om en afklaring (Virker forhalingsteknikken? Er borgerne kørt trætte endnu? Hæng i, hold ud!), og endelig kommer den: træerne er i vejen for planen. Det kan ikke lade sig gøre at gennemføre planen, uden at fælde 14 træer. Men de borgere der har efterlyst en åben og lys plads, får nogle kasser med løgplanter, og desuden genplanter man 4 tulipantræer på pladsen. Nu siger vi stop!
Nørrebro er den bydel i København med færrest m2 grønt pr borger. Hvor gennemsnittet for en Københavner er 35 m2 grønt, har Nørrebro borgeren 6 m2. Det påvirker både luft- og livskvalitet. En plan der koster 14 store, levedygtige Nørrebrotræer, er en dårlig plan. Den må enten tænkes om, eller slet ikke gennemføres. Måske må cyklister endda nøjes med en enkelt cykelvej gennem De Gamles By, nemlig den de laver længere oppe af Møllegade.

(Ifølge en undersøgelse foretaget af Københavns Kommune 2009)

Projektet sendes nu til politisk godkendelse. Projektlederne siger at det sker i august, men de har tidligere sagt juni. Vi kan kun gå ud fra, at det haster med at mobilisere den borgermodstand der skal til, for at undgå at det bliver godkendt.

Nu har vi startet vores første underskriftindsamling, det skal gå stærkt, og det skal være stort. Ellers mister vi vores træer. Skriv under for bevarelsen af Møllegades træer, og spred ordet!Find os på Facebook: her.

No comments:

Post a Comment

Onde spam robotter ingen adgang.