1.6.15

Møllegade nyt

Red Byens Træer har skrevet til borgmester Kabell om Møllegade, hvor kommunen planlægger at fælde 14 ud af 17 store, raske træer, og har fået svar fra forvaltningen. De synes selv at de har lyttet til borgerne, og at processen har været god. I svaret er vedhæftet et dokument til borgmesteren, og her bliver det virkelig interessant:

I notatet til borgmesteren står der, at 8 træer er registreret som bevaringsværdige, nemlig dem langs muren på begge sider, som Ove Løbner også udpegede. Der står også, at der siden forslaget i december 2014, yderligere er bevaret 3 træer. Nemlig de tre ud mod Møllegade, hvor de vil stille et skur. Altså, at der bevares i alt 6 træer.

Men det passer jo ikke?! Det endelige forslag som vi har set det, lyder på 3 bevarede træer, ud af 17. Det store asketræ på hjørnet er også registreret som bevaringsværdigt, men ønskes fældet af sikkerhedshensyn (?).

Klodsen ovenpå de tre bevaringsværdige træer, er et simpelt skur, til byttegenstande. 

Siden vi er begyndt at bore i den her sag, er der kommet flere ting frem, der stiller spørgsmålstegn ved processen: Følgegruppens klare ønske har gennemgående været, at bevare så meget grønt som muligt. Den har endda afvist et træfattigt forslag, og efterlyst en botanisk registrering af træerne. Kommunen er derpå vendt tilbage med besked om, at træerne er i “gevaldig dårlig forfatning”. Under de forudsætninger har gruppen ikke haft andet valg, end at godkende det fremlagte. Siden har det vist sig, at træerne ikke fejler noget, og at der desuden ikke på noget tidspunkt har været budget til at tænke dem ind i planen. Og nu er der tilmed givet modstridende oplysninger, til selve borgmesteren.

Uddrag af notat til borgmesteren, dateret 7 maj 2015. Forvirringen er total.

Ifølge svaret fra forvaltningen, fremlægges projektet til politisk godkendelse i august 2015. Hvis vi skal bevare vores træer, skal vi altså handle nu. Nørrebro blev i 2009 af kommunen målt til at være bundscorer i grønt pr indbygger, og siden da er det kun blevet værre. Nu siger vi stop!


Vi afventer en afklaring fra forvaltningen, på det nøjagtige antal bevarede træer. Hvis det bekræftes, at der kun bevares 3, må vi lave en massiv underskriftindsamling. Og ingen kan forhindre os i, at få lavet en ekstern vurdering af det store bevaringsværdige asketræ på hjørnet, der vurderes “til fare for sikkerheden”.Find os på Facebook: her.

Næste opdatering: trækortet. Bliv på frekvensen.


No comments:

Post a Comment

Onde spam robotter ingen adgang.