7.4.13

Mere biodiversitet, tak

På det seneste har jeg talt med flere biologer, både her og i Holland, der deler vores bekymring for træerne. De forstår ikke at man ved det mindste sygdomstegn fælder træer, så længe de ikke smitter, eller er lider af noget dødeligt. De gamle træer er hjem for fugle, og de insekter de lever af, og de er med til at opretholde en hastigt svindende biodiversitet.

Jeg opfordrede (okay: plagede) Stig Larsen om at dele af sin viden på feltet, så vi kunne få nogle flere nuancer med i debatten, og her er et udpluk af hvad han havde at sige:

Et træ, eller gruppe af træer udgør et helt økosystem. Der behøver ikke være en hel skov. Svampe, mosser, lav, insekter, fugle, egern og træet selv indgår i dette system. I jorden har træet forbindelse til svampe som forsyner træet med nødvendige stoffer for træets vækst. Til gengæld får svampen næring fra træet. Svampen forbinder også træet med med andre træer. Man har i skove fundet svampemycelium der dækker 10.000 af kvadrat kilometer. Svampen søger også for transport at energi og mineraller mellem forskellige arter.


På træets stamme og grene vokser mosser og laver som igen er hjemsted og mad for insekter. Og så er der insekter der suger næring direkte fra træet, som igen er næring for andre insekter og fugle. Sommerfuglelarver æder af træet, de bliver til sommerfugle, men også mad for andre insekter og fugle. Endelig sætter træer blomster og frugter som også er mad til dyr der lever på og i træet.


Har jeg så alt dette når jeg planter et træ? Nej ting tager tid, og det skal også være det rigtige træ. I dag vælger man tit træer som ikke har dansk ophav, måske fordi de bedre modstår insekter og sygdomme. Alle disse ting i et træs økosystem er noget evolutionen har skabt siden istiden, og alting passer sammen. Så et fremmed træ passer ikke til den lokale fauna og svampekultur. Derfor gror de også tit dårligt, men ok de får ikke insektangreb. Men vi får heller ikke fugle og egern eller sommerfugle.

No comments:

Post a Comment

Onde spam robotter ingen adgang.