24.11.17

En myte får klask

En sejlivet myte manes nu så eftertrykkeligt i jorden, i sagen om søernes saltede kastanjer. Her har vi kæmpet mod en påstand om, at saltet blot skylles ud i kloakken, og slet ikke er en faktor i træernes alvorlige mistrivsel. Men nu har en journalist gjort præcis det, vi håbede på: taget fat i problematikken, sat sig helt ind i sagen og fået skilt påstande fra fakta. Han har læst den 109 sider lange rapport, bygget på et treårigt forsøg med tømidler i byen, talt med KU og toppen af driften, og nu siger de det endelig sort på hvidt: Ja, salt svækker vores vejtræer, og at man stadig salter og dermed indrømmet svækker de plagede søkastanjer på vejsiden, er alene et spørgsmål om, at der ikke er sat midler af til at gøre det rette.

https://www.norrebronordvestbladet.dk/vejsalt-stresser-soeens-traeer/

Forsiden på Nørrebro Nordvest Bladet i denne uge. Artiklen er også i Cityavisen.

Det er kæmpestort! De politikere der har ønsket at hjælpe træerne, har nu belæg for at rejse forslag i TMU, om at bevilge de midler, der skal til. I mellemtiden har vi haft valg, og der er blevet skruet på den grønne knap, så der er lidt flere grønne kræfter. Resten må vi så bare knokle så meget hårdere for at overbevise.


Borgmesterposten for træer og bynatur, bliver på grønne hænder, og overtages ved årsskiftet af Ninna Hedeager Olsen (Ø), der allerede før valget inviterede os til et møde om de plagede kastanjer, når budgetparterne ved overførselssagen skal fordele de ubrugte midler. De gamle søkastanjer skal skånes for salt, enten ved at man afskærmer dem, eller skifter til kaliumformiat, og så skal de bevilges den treårige livsforlængende plejeplan, så de kan have det så godt som muligt, så længe som muligt.


Her spørger vi på Twitter, om de manglende midler kan findes udenfor budgettet, lagt for 2018.

Underskriftindsamlingen lukkes først, når det er sket.


Links til mere om salt, kaliumformiat og søkastanjerne:
Artiklen i Nørrebro Nordvest Bladet

No comments:

Post a Comment

Onde spam robotter ingen adgang.