8.9.17

Salt vs kaliumformiat

Op til kommunalvalget i november, kommer vi til at sætte fokus på vores pinte vejtræer, og herunder ikke mindst den dræbende brug af salt. Salt er gift for alle levende organismer og skaderne er veldokumenterede: salten ophober sig i jorden og udtørrer rødderne, så træerne får stress, bliver deforme og i værste fald går ud. Der findes et skånsomt alternativ til salt, der hedder kaliumformiat. Det er på den korte bane præcis dobbelt så dyrt som salt, men på lang sigt en investering der tjener sig hjem. Spørgsmålet er, om vi vil have træer langs gader og veje, eller ej? Hvis vi vil, så skal saltningen langs vejtræerne stoppes lige nu. Det skal ganske enkelt prioriteres politisk.

I andre storbyer i verden, er man for længst gået helt bort fra salt, i Berlin vanker der endda bøde, hvis en grundejer salter. Så alvorligt er det. I København slår man derimod træerne systematisk ihjel, af rene sparehensyn. Ved søerne i indre by, er forskellen på de to midler slående. Her har man (kun) i den ene side, forsøgsvis brugt kaliumformiat siden 2010. Et vedhæftet kort over ruten afslører et lille overspring, der tydeligt lader sig aflæse på de uheldige træer. Gæt selv, hvilke på billederne herunder, der udsættes for salt.

Man kan også bare gå en tur gennem byen, og aflæse skaderne i de afsvedne blade, døde dele og forkrøblede kroner. Så ødelæggende er salt. Det er dyrt at spare.


Gæt selv hvor saltvognen slår en krølle...

Her er skåneruten for søerne, indtegnet med rødt:


Og tættere på den afslørende krølle, hvor skånevognen springer over.


Her er træerne set fra en anden vinkel. Det yderste er endda mere afsvedet på saltsiden. Det råber til himlen. Ligesom fotografen, i skydende stund.


Søernes to sider. De usaltede øverst.Stærkt pinte hestekastanjer. Sårbare pga. belægning og komprimeret jord tilsat dødsstødet med salt.

Det er absolut muligt at vælge kaliumformiat til på flere ruter. Som eks. cykelstier, der typisk støder op til træerne. Ingen forlanger at kommunen til de anslåede 50 millioner skifter alt ud på én gang. Men at fortsætte saltningen af vores vejtræer, vil koste dem livet. Så enkelt er det.

Links:
Kort og korrespondance om emnet med kommunens ansvarlige for bl.a. træerne, serviceområdechef i Byens Drift, Jon Pape, findes her.
Om saltning af træer:
I Videnskab: "To års vild saltning har slået træerne ihjel" (ældre men stadig relevant art.)
Københavns Universitet, Rådgivning om salt (flere links)

No comments:

Post a Comment

Onde spam robotter ingen adgang.