8.7.17

Den gamle platan og den onde regning

De fleste er nok med, men for en god ordens skyld skæres den hermed i pap: sagen om den unødige fældning af den gamle platan på Nørrebro, er meget større end ét træ og én regning. Den er løftestang til en praksisændring, til bedre beskyttelse af byens gamle træer på privat grund.

Beslutningen om at betale for udsættelse af den unødvendige fældning, blev nok truffet på stedet, men den var ikke forhastet. Det var det eneste rigtige at gøre, med baggrund i:

1. Der findes et farbart alternativ, der kan løse problemet uden fældning. (Strømpeforing. Et hurtigt overslag fra en kloakmester viste, at det ikke var voldsomt meget dyrere end en fældning.)

2. Der var modstridende informationer på dagen, der indikerede at man havde misforstået kommunens holdning. (Fældning er hverken anbefalet, påbudt eller ønsket).

3. Træet stadig var levedygtigt, i tilfælde af at man valgte en anden kurs.

4. At grundejeren ikke ville tage stilling på stedet, men henviste til sine investorer FH Management.

At FH Management derpå valgte at overhøre den indtrængende bøn fra borgerne, og ignorerede den skånsomme løsning, med forslag om at finansiere differencen, udstiller et af byens største problemer for de gamle træer: at deres skæbne på privat grund alene er overladt til folk, der profiterer på at fælde dem.

Fakturaen er et æresbevis. Den er borgernes klare budskab til vores politikere om, at passe bedre på byens gamle træer. Så de kan fælde den gamle platan. Men dens skæbne skal være det eksempel, der hives frem igen og igen, til vi ser en ændring i praksis. Hvor gamle træer på privat grund beskyttes, og tegnes ind i lokalplanerne.

CC Morten Kabell, Mette Annellie Rasmussen, Tommy Petersen, Karen Melchior, Ninna Hedeager Olsen, Niko Grünfeld, Alternativet København, Lars Weiss, Frank Jensen.

(PS! Skriv handle i kommentarfeltet på de udeladte relevante politikere, så de kan tilføjes dette opråb)

Video skudt af en nabo på den forfærdelige dag, der viser hvor prægtig kronen var, og kan blive med tid igen.
Tidligere indlæg om den gamle platan, med de nyeste øverst:  


No comments:

Post a Comment

Onde spam robotter ingen adgang.