5.8.15

Aktindsigt Møllegade

Vi bad om aktindsigt i projektet Møllegade og Guldbergsgade, specifikt med henblik på træernes sundhedstilstand. 

Det gjorde vi for at identificere problemet, så vi fremover kan forebygge de tilspidsede situationer.  Vi ville også gerne se hvor det fremgår, at træerne er syge og til fare, men det står ingen steder. Det er også ret overraskende at der ikke udarbejdes en sundhedsattest på træerne, man at man efterfølgende må ind og bede konsulenterne om de informationer, når borgerne spørger til dem. 

Kommunens jurist bad om at personnavne blev overstregede, det respekterer vi selvfølgelig (tak til Tom Manczak for teknisk assistance).

(Jeg skrev til kommunen)
 
Jeg vil gerne bedre om aktindsigt i medfør af Lov om offentlighed i forvaltningen, på følgende:

Fagansvarliges vurdering af alle træerne, der berøres af bypladsen ved Møllegade og Guldbergsgade.
Sundhedsattest for træerne.
Belysning af alle omstændigheder omkring beslutningen at fælde træerne, og navnet på den/de der er blevet hørt i sagen og navnet på den/de der har truffet beslutningen.

Vi har hørt refereret til udsagn om at træerne er "i gevaldig dårlig stand", at poppelrækken læner sig op af noget, at poppelrækken har været skadet af brand i et skur, og at der er risiko for at træerne vil vælte. Jeg vil gerne se den korrespondance, det dokument og/eller de emails, og eventuelt notater fra telefonsamtaler, hvor disse beskrivelser indgår.

Ser frem til svar, inden for 10 dage.

Med venlig hilsen
Sandra Høj
Red Byens Træer

************

Kommunen skrev tilbage og bad om uddybelse af præcis hvilke dokumenter, jeg eftersøgte. Det var jo svært at sige, når vi ikke ved hvor (mis)informationerne gemmer sig.

(Jeg skrev)
Jeg forstår godt at det er en stor opgave. Ville også selv ønske at det hele kunne rummes i et enkelt dokument. Der har været stor uklarhed om træernes sundhedstilstand, først hed det sig at de overordnet ikke var i god stand, og derfor ikke kunne prioriteres bevaret. Grundlaget for den udmelding, ønsker jeg at se. Jeg spørger bredt, fordi jeg ikke ved hvor informationen befinder sig, men det er altså det jeg leder efter: tilstandsrapport på træerne, hvor det fremgår at de er ustabile, at de læner sig mod noget, har været udsat for brand og er toptrætte. Det er nogen af de ting, der konstant refereres til.

Siden vi startede med at spørge ind til træerne, har forklaringen ændret sig, nu er der altså 8 bevaringsværdige træer på grunden. Der refereres til dette tal i et faktanotat til T&M Borgmesteren, dokument 2015-0109024-1.

Derudover har der været refereret til, at et udenforstående firma har inspiceret træerne, og aflagt rapport. Den vil jeg gerne se. Forvaltningens egne folk har også haft kommentarer til træernes tilstand. Den vil jeg også gerne se.

Jeg håber at det forenkler opgaven. Det er ikke min hensigt at spilde forvaltningens tid, helst så jeg den jo brugt på at bevare vores træer.

med venlig hilsen
Sandra Høj
Red Byens Træer

*****
Klart og hurtigt svar tilbage.

(Kommunen skriver)
Som jeg forstår din mail, søger du aktindsigt i:

-          Dokumenter der belyser grundlaget for vurdering af træernes sundhedstilstand.

-          Tilstandsrapporter for træerne.

-          Eksternt firmas inspicering af træerne, og aflagt rapport.

-          Teknik- og Miljøforvaltningens kommentarer til træernes tilstand.


Hvis du kan bekræfte ovenstående, vil jeg snarest muligt undersøge i hvilket omfang, der foreligger sådanne dokumenter mv. på sagen samt i hvilket omfang der kan gives aktindsigt.

******
(Og så kom aktindsigten)
Kære Sandra Høj

Hermed besvarelse af din anmodning af aktindsigt, jf. mail af 22. juni og 30. juni.

Anmodning angår følgende dokumenter/oplysninger:

1)      Dokumenter der belyser grundlaget for vurdering af træernes sundhedstilstand.

2)      Tilstandsrapporter for træerne.

3)      Eksternt firmas inspicering af træerne, og aflagt rapport.

4)      Teknik- og Miljøforvaltningens kommentarer til træernes tilstand.

Ad 1:

Der findes på sagen følgende dokumenter, der belyser grundlaget for vurdering af træernes sundhedstilstand:

-           Dokumentnr. 2014-0035121-02 Høringssvar til De gamles by Fælledparken og Guldbergshave 2 etape, september 2014.
-           Udpegning af bevaringsværdige træer – De gamles by ved Møllegade genbrugsstations maj 2013.
-           Træer i lokalplaner – Grundlaget for udpegning af bevaringsværdige træer.
-           Dokumentnr. 2014-0035121-04 Høringssvar til De Gamles by, maj 2015

Ad 2:

Der findes ikke tilstandsrapporter for træerne på det konkrete projekt.

Ad 3:
Der findes følgende ekstern inspicering af træerne:

-           Mail fra projektets tekniske rådgiver af 24. juni 2015.

Ad 4:
Teknik- og Miljøforvaltningen kommentarer til træerne tilstand findes disse høringssvar (samme som under Ad 1):

-           Dokumentnr. 2014-0035121-02 Høringssvar til De gamles by Fælledparken og Guldbergshave 2 etape, september 2014.
-           Dokumentnr. 2014-0035121-04 Høringssvar til De Gamles by, maj 2015.


Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte mig igen.

****

(Herunder de vedhæftede fire dokumenter, to høringssvar, en email og "Træer i lokalplaner") *****


***** 
Forkortelser:
CUA = Center for Udførelse af Anlæg.
CNA = Center for Nye Anlægsprogrammer
BF = Byens Fysik.


(på højkant, det dokument ville bare ikke vendes)

******

Det er jo fra start en skidt ide at lave en smutvej tværs igennem en lille skov. Læg dertil at man ikke sætter de nødvendige midler af. Set i det lys, kan man godt få lidt ondt af projektlederne, der er stillet en umulig opgave, som nærmiljøet ikke ønsker, og som cyklister slet ikke har brug for. Vi krydser fingre for, at man fra politisk hold kan stille sig tilfreds med smutvejen længere oppe ad Møllegade.


No comments:

Post a Comment

Onde spam robotter ingen adgang.