FORMÅL

Vi ønsker at bevare de oaser vi har tilbage i København. Hvert et træ tæller. Hvis du kender til et truet bytræ, så sig til, skriv, læg en kommentar eller fang os på facebook. Vi vil gøre alt der står i vores magt for at beskytte de træer, der er tilbage.

Hvem er vi?
Vi er Jennie Ferrara og Sandra Høj, to Københavnere der engang satte sig for at redde bunkerne og de gamle træer på Dr. Louises Bro. Med mere end 850 borgere i ryggen, fik borgergruppen Red Broens Bunkere midlertidigt bremset det vanvittige projekt, der alene gik ud på at lave en flad græsplæne, men stod til at koste os alle de gamle træer på hjørnerne. Vi fik sendt forslaget i høring og med ni ud af ti var den overvældende respons, at vi selvfølgelig ønskede at bevare vores buler. I marts 2013 løb den glædelige melding endelig ind: vi vandt! Beviset for at når vi står sammen og kæmper for vores oaser, kan vi gøre en forskel.

Inspireret af det, og dybt chokerede over de mange brutale og unødvendige indgreb i vores spinkle Københavner natur, stiftede vi borgergruppen Red Byens Træer. Dråben der fik bægeret til at flyde over, var da kommunen fældede over 80 træer og buske på Israels Plads. Læs om det her (på engelsk). Landskabet kunne have været bevaret, eller træerne kunne være reddede og omplacerede, men det var ikke prioriteret. 

Vi nåede det ikke:
Siden vi startede gruppen, er rapporterne begyndt at løbe ind. Det viser sig at det samme mønster gentager sig: over 40 store sunde træer langs Dag Hammarskjölds Allé blev fældede, de uerstattelige kæmper der omkransede grønttorvet blev oprindeligt bevarede, men efterfølgende fældede af bygherren Jeudan, hvorfor fik vi aldrig svar på. Alle træerne langs fortorvet ved Nørreport Station er fældede, og nyligt en lang række ved Carlsberggrunden, der er endda rapporter om træer der bliver fældede for at gøre plads til parkering.

Vi kan nå det endnu:
Nyeste meningløse fældningsplan, er ved genbrugsstationen Møllegade/Guldbergsgade, på Nørrebro. Her har man uden afsteming vedtaget at fælde 15 ud af 18 store og raske træer, for at lave en flisebelagt indgang. Vi kæmper til det sidste for at begrænse skaderne!

OPDATERING (Okt. 2016) Det lykkedes at begrænse skaderne, vi fik lov at bevare tre af de største træer langs Guldbergsgade, og projektet blev markant ændret til det bedre, med mange flere nyplantede træer. Læs mere her og her.

Et andet sted vi håber at gøre en forskel, er ved plejehjemmet Sølund ved søerne i København, der med sine bare 36 år på bagen skal jævnes med jorden for at gøre plads til nybyggeri. Det koster os en skov på 73 store og raske træer, deriblandt et meget sjældent 151 år gammelt dametræ (!) af arten ginkgo biloba. Et gammelt bøgetræ og ginkgo'en står så yderligt at man kun behøver at flytte byggeriet tilbage til den nuværende byggegrænse, for at bevare dem, og give kvarteret den luft det så hårdt trænger til.

OPDATERING PÅ SØLUND: Det lykkedes! Læs mere her og her.

Hvad kæmper vi for?
Vores primære mål er at få fældningen af raske træer til at ophøre. Og så arbejder vi på at få Københavns Kommune til at vedtage en træpolitik. En by som Malmö har en træplan, Berlin har en skrap træpolitik, Odense arbejder på en og selv Frederiksberg har en, der blandt andet forbyder fældning af træer der er over 25 år gamle, uden særlig tilladelse fra kommunen.

OPDATERING PÅ TRÆPOLITIK: Det lykkedes! Læs mere her.

Og så er vi på trapperne med et trækort, som borgerne selv stabler på benene og opdaterer. Det bliver stort.

Endelig vil vi kæmpe for, at man udvikler et alternativ til saltning af vejene, der er godt på vej til at udrydde alle vores vejtræer.

København kalder sig en grøn by, og var endda udnævnt til European Green Capital 2014, Europas Naturby i 2014, og det så vi gerne afspejle sig i bybilledet.

Hvad har vi opnået indtil videre?
På blot tre dage, med verdens korteste fældningsvarsel, lykkedes det os at delvist bremse fældningerne af de store lindetræer på Nørrebros Runddel. Først fik fik vi bevaret tre. Efterfølgende fik vi bevaret to mere, og altså reduceret det til et enkelt fældet træ, ved seneste beskæring (jan 16) konstaterede parkforvalteren at de er ved godt helbred, uden råd. Vi er i dialog med Københavns Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell, der har erklæret sig villig til at se på at indføre en træpolitik for København, og at se på alternativer til den ødelæggende saltning (se mere her). 
  
På byggepladsen ved Rigshospitalet, forbarmede entreprenøren sig over os, og skånede tre flotte træer på pladsen. Det er for tidligt at sige om rødderne har taget skade af turen, men nu har de fået chancen for at overleve

Red Byens Træer er indgået i et samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening København (se mere her). I fællesskab lykkedes det os at få kommunen til at omtænke en del af det famøse projekt "Bedre Bus", og lade en række på 21 truede træer stå. Det kan nemlig godt lade sig gøre, når viljen er tilstede.

Det går den rigtige vej.

Hjælp os med at redde byens træer!